Uhlířské Janovice

Původní ves je zmiňována v souvislosti s nejistým přídomkem Martina z Janovic k roku 1295. Někdy během první poloviny 14. století se dostala do držení Šternberků, kteří ji připojili k panství hradu Český Šternberk. S tímto rodem souvisí rozvoj sídla a jeho postupná přeměna na městečko. Od počátku 15. století se v názvu městečka začal používat přívlastek „Uhlířské“, což odráželo skutečnost, že se v okolních lesích pálilo dřevěné uhlí pro potřeby kutnohorských dolů a mincovny. V 19. století zde vzkvétalo hrnčířství, které k výzdobě využívalo rázovitých místních ozdobných motivů.

Nejstarší stavbou městečka je pozdně románský hřbitovní kostelík sv. Jiljí. Jeho loď pochází z doby kolem roku 1200, v polovině 14. století byl přestavěn a získal gotický presbytář. Roku 1895 byly uvnitř odkryty nástěnné malby z 90. let 14. století s biblickými motivy. Po požáru v roce 1904 byl puristicky obnoven. Je to jednolodní stavba z lomového kamene s detaily z červeného pískovce. Na severní straně je původní románské okénko.

Drobný kostelík však již v baroku rozrůstajícímu se městečku nepostačoval, a proto byla zahájena na náměstí stavba nového kostela. Ten byl zasvěcen sv. Aloisovi a byl dokončen v roce 1795 Aloisem z Lichtenštejna. Je zajímavý svou orientací k severu, která u kostelů nebývá obvyklá. Jde o pozdě barokní jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem se sakristií a hranolovou jednopatrovou věží s cibulovitou střechou, která má portál datovaný k roku 1794. Jednopatrová budova děkanství s barevnou omítkou a mansardovou střechou pochází z roku 1763. Dům čp. 172 býval zájezdním hostincem z doby kolem roku 1740. V dochované židovské ulici se nachází synagoga z počátku 17. století, přestavěná po roce 1913.

Kontakt:
Kulturní informační centrum Uhlířské Janovice
Pečírkova 168
285 04 Uhlířské Janovice
Tel: +420 327 542 197
E-mail: kic@uhljan_cz
Web: www.uhlirskejanovice.cz

Uhlířské Janovice_foto Radek Tvrdík

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Uhlířské Janovice

Nahoru