Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna mezi lety 1290 – 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky.

Po husitském vpádu v 15. století zůstala katedrála v ruinách, přesto působila natolik monumentálně, že získala v roce 1681 označení SPLENDISSIMA BASILICA - nejskvostnější bazilika. Na přelomu 17. a 18. století byla katedrála řádem cisterciáků opravena v barokně-gotickém stylu Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Ten do stavby vetkl světově unikátní samonosné stavební prvky – klenbu zvanou "česká placka" a točité schodiště. Po zrušení Sedleckého kláštera Josefem II. a etablování tabákové továrny v jeho bývalých budovách začala katedrála sloužit jako římskokatolický farní kostel.

V chrámu najdeme vzácné umělecké památky, např. obrazy P. Brandla, M. L. Willmanna, J. K. Lišky aj. Katedrála má přístupné první podkroví, jímž je možné projít až na kůr západního průčelí. Chrámová pokladnice ukrývá jeden z nejvzácnějších klenotů střední Evropy – originál SEDLECKÉ MONSTRANCE. Podle posledních poznatků se jedná o jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě.

Nejen pro školy je určen kinosál, v němž je možné zhlédnout 9 min. animovanou historii sedleckého kláštera. Pokladnici a kinosál lze navštívit v rámci speciálního vnitřního prohlídkového okruhu.

Otevírací doba a vstupné do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci →

Kontakt:   
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Zámecká 279,  284 03 Kutná Hora
Tel.: +420 326 551 049
E-mail: info@sedlec_info
Web: www.sedlec.info

Virtuální prohlídky  Virtuální prohlídky →

 

Home » Destinace » Památky » Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Nahoru