Zbraslavice

V malebném městečku rozloženém na svahu vrchu Poupil stojí za vidění původně románský kostel sv. Vavřince a především naproti stojící zbytky tvrze se zámečkem. Prvním známým vlastníkem tvrze byl Rudolf ze Zbraslavic, připomínaný v roce 1260 jako jeden z purkrabích Pražského hradu. Snad právě za něho vznikl okraj skalnatého ostrohu chráněného ze tří stran prudkými svahy opevněný areál obehnaný příkopem a zemními valy. Vstup do tvrze vedl od kostela přes dnes již zaniklý příkop. Protější stranu zaujalo dvoupodlažní obytné stavení, z něhož se dodnes dochoval klenutý gotický sklep rozdělený na tři prostory. Za husitských válek sídlili na zdejší tvrzi Podolci z Podolce, z jejichž erbu odvozuje městečko svůj znak s orlím spárem. V 16. století byla tvrz renesančně přestavěna. Její funkci však během 18. století postupně převzala zámecká budova postavená v místech dřívějšího poplužního dvora. Definitivní konec znamenal pro tvrz požár v roce 1809. Na zbytcích obytných budov vznikly hospodářské objekty, které zcela změnily její původní vzhled. Dnes je celý areál postupně rekonstruován. V zámeckých prostorách se podařilo obnovit roku 2015 výrobu piva. Zámecký pivovar Zbraslavice navazuje na tradici pivovarnictví ve Zbraslavicích, jehož kořeny se datují až do 16. století. Prostor mezi zámečkem a zbytky tvrze je využíván jako galerie pod širým nebem pro umělecká díla vznikající při pravidelném červnovém sochařském sympoziu. Celý areál je volně přístupný. 

Kontakt:
Obec Zbraslavice
Web: www.obeczbraslavice.cz

Pivovar Zbraslavice
Web: www.pivovarzbraslavice.cz

Zbraslavice_Mgr. Radek Tvrdík

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Zbraslavice

Nahoru