Talmberk

Dnes již jen polo zřícená válcová věž vypínající se nad vesnickými domky svědčí o někdejším významu a slávě hradu Talmberka. První zpráva o něm pochází z roku 1291, kdy došlo k dělení majetku mezi syny Hroznaty z Úžic. Statek tehdy obdržel Arnošt, který na skalnatém ostrohu nad rybníkem v hlubokém údolí dokončil stavbu hradu, po němž začal užívat přídomek z Talmberka.

Za Diviše z Talmberka, na konci 14. století, byl hrad v rámci sousedského sporu obležen a dobyt vojáky Havla Medka z Valdeka. K narovnání došlo až po sedmi letech, kdy dal soud za pravdu původnímu majiteli a vyhlásil proti Medkovi zemskou hotovost, která hrad znovu dobyla a osvobodila jeho právoplatného majitele. Někdy během husitských válek nebo krátce po nich Talmberkové o hrad přišli a jeho majitelé se pak rychle střídali. V roce 1533 byl součástí chlumského panství a je připomínán jako pustý. Kámen z hradu posloužil jako zdroj stavebního materiálu pro vesnické chalupy, které vznikly i přímo mezi jeho zborcenými zdmi.

Talmberk_foto Radek Tvrdík

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Talmberk

Nahoru