Kamenný dům

Kamenný dům je postaven na předhusitských základech a v dnešní době patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury v Evropě a zároveň je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dům patřil měšťanovi Prokopovi Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu. To dokumentují rytíři na štítě. Bohatě zdobený kamenný štít domu je prací mistra Brikcího Gauskeho z Vratislavi. Roku 1839 byl dům upraven a v letech 1900-1902 regotizován architektem Láblerem. Při obnově byla například doplněna socha Madony od profesora J. Kastnera.

Kamenný dům je jedním z objektů, které spravuje České muzeum stříbra. To je pokračovatelem Archeologického sboru Vocel, založeného v roce 1877. Dnes patří muzeum mezi nejstarší a, se svými cca 185.000 sbírkovými předměty, také mezi nejbohatší muzea v České republice. Disponuje velkým archeologickým a numismatickým fondem, za zmínku ale stojí i fond výtvarný a geologický. Exponáty speciálního fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Pro návštěvníky jsou připraveny od začátku dubna do konce listopadu dvě stálé expozice:

Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.-19. století

Tato stálá výstava seznamuje návštěvníky se životem měšťanstva v horním městě. V přízemí domu jsou vystaveny předměty spojené s kutnohorskými cechy, jako jsou praporce nebo slavnostní číše. Zajímavá je i černá kuchyně a měšťanský salón nebo část mapující církevní řády, které působily v Kutné Hoře. Nejnověji se expozice věnuje také spolkové činnosti města.

Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory

Lapidárium bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v prostoru dvoupatrových sklepů domu, do kterých se vstupuje schodištěm z čelního loubí. Návštěvník se v něm může seznámit s unikátním souborem kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších gotických památek Kutné Hory.

Otevírací doba a vstupné do Kamenného domu →

Aktuální dočasné výstavy v Kamenném domě →

Kontakt:     
České muzeum stříbra, p. o.
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 159
Rezervace prohlídek: objednavky@cms-kh_cz, reservations@cms-kh_cz, +420 733 420 366
Web: www.cms-kh.cz


Home » Destinace » Památky » Kamenný dům

Nahoru