Sankturinovský dům

Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města. Archeologické nálezy dokládají, že v závěru 13. století zde stál věžový dům, jehož gotická věž sloužila k bydlení, ale také k obranným účelům, neboť v areálu domu se nacházel výrobní objekt, kde se zřejmě hutnilo stříbro. Později byly k tomuto "základu" připojeny ještě další objekty. O nich i o jejich majitelích ovšem víme velmi málo.

Hlavní těžiště stavby domu spadá do konce 15. století. Roku 1481 ho koupil Beneš zlatník, později s přídomkem z Trmic. Patřil k významným osobnostem tehdejší Kutné Hory, pod tíhou finančních nesnází byl nucen svůj krásný dům prodat Sankturinovi z Nedvojovic, který mu poněkud paradoxně dal jméno, přetrvávající až po naše časy.

Umělecky nejcennější částí domu je intimní prostor kaple v 2. patře věže. Autorem kamenicky zpracované kroužené klenby byl zřejmě mistr Brikcí krátce po roce 1491. Na stěně je dodnes dochována freska, monumentální kompozice znázorňující průčelí paláce v pozadí s krajinou s pohledem na město a skupinu postav. Smysl tohoto vyobrazení i jeho vazba na fresky ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory je dosud předmětem úvah a hypotéz.

Větší stavební úpravy zažil dům ještě v letech 1787-1793, kdy dostal novou fasádu a mansardovou střechu, která je pro něj charakteristická dodnes. Tato úprava přeměnila původní gotický palác v důstojný měšťanský dům.

text © PhDr. Helena Štroblová

V současné době zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce a dům je veřejnosti nepřístupný.

Kontakt: 
Informační centrum Města Kutná Hora
Kollárova 589, 284 01 Kutná Hora 
Tel./Fax: +420 327 512 378
Tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích)
Mobil: +420 731 801 004
E-mail: infocentrum@kutnahora_cz

Virtuální prohlídky  Virtuální prohlídky →

Home » Destinace » Památky » Sankturinovský dům

Nahoru