Kostel sv. Jakuba v obci Jakub – Církvice

ORománská stavba římskokatolického kostela sv. Jakuba Většího se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou uprostřed návsi obce Jakuba (nynější část obce Církvice) cca 8 km východně od Kutné Hory.  Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby. Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž na západním průčelí. Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která je bohatě zdobena románskými plastikami. Tato výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás. O založení kostela se zasloužila vdova po Slaviborovi ze Švabenic – Marie, která tímto činem snímá klatbu uloženou na Slavibora pro účast na přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1145.
Dokladem o založení kostela je oltářní autentika, kterou v roce 1165 nechal sepsat pražský biskup Daniel I. Kostel jím byl vysvěcen za přítomnosti krále Vladislava I. a jeho manželky Judity, jakož i budovatelky kostela paní Marie se syny Slaviborem a Pavlem. Autentika s relikviemi byla nalezena v roce 1845 v oltářní menze v olověné schránce.

Otevírací doba kostela sv. Jakuba →

Kontakt:
Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Informační centrum Zámecká 279 
284 03 Kutná Hora - Sedlec
Tel.: +420 326 551 049
E-mail: info@sedlec_info
Web: www.sedlec.info

Kostel sv. Jakuba v obci Jakub - Církvice

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Kostel sv. Jakuba v obci Jakub – Církvice

Nahoru