Sudějov

Poutní místo v Sudějově leží ukryto mezi hlubokými hvozdy. Předchůdcem dnešního poutního kostela byla dřevěná kaple s obrazem sv. Anny vystavěná nad pramenem s údajně léčivými účinky. Po jejím požáru dal majitel pečeckého panství, hrabě Karel Joachym Breda, vystavět na své náklady poutní kostel, který byl dokončen a vysvěcen roku 1725. Brzy se stal významným poutním místem a z darů od zbožných poutníků a dobrodinců byly okolo kostela do roku 1742 postupně vystavěny ambity se třemi kaplemi a nárožní věže. Výzdobu kaplí provedl známý český malíř Václav Kramolín. První je zdobena malbou nanebevzetí Panny Marie. Druhá je zasvěcena sv. Jakubu, její kopulovitá klenba nese malbu představující osvobození Vídně od Turků Janem Sobieskim v roce 1683. Třetí kaple je zasvěcena „Ukřižování Ježíše Krista“.

Ambit byl za napoleonských válek vážně poškozen a zpustl, takže v roce 1819 musel být až na vnější obvodové zdi z větší části zbořen. Celý komplex byl vystavěn v barokním slohu. Chrámová loď tvoří obdélník, v jehož východní části je presbytář oddělený triumfálním obloukem a zakončený okrouhlou apsidou. Hlavní oltář je postaven nad původní studánkou. Odtud vede kanál, kterým voda vytéká do malé kapličky vedle levé věže. Voda tekla dále do farského dvora, kde bývaly lázně. K průčelí chrámu vede schodiště se dvěma kamennými sochami andělů. Nad vstupním portálem je votivní nápis s chronogramem a znakem stavebníka. Uprostřed je ve výklenku postavena socha sv. Anny. Proti kostelu v budově rekonstruované barokní fary je možno navštívit malou expozici o vzniku a historii tohoto poutního místa.

Kontakt:
Fara Sudějov
P. Kamil Vrzal
Tel: +420 728 775 536

Sudějov_Mgr. Radek Tvrdík

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Sudějov

Nahoru