Bývalý cisterciácký klášter

V roce 1142 cisterciáčtí mniši, kteří přišli z mateřského kláštera ve Waldsassenu, založili svůj první klášter v Čechách na pozemcích velmože Miroslava z Cimburka. Klášter byl vybudován na strategicky vhodném místě, které bylo na cestě z Prahy k Dunaji a Černému moři a na jeho pozemcích bylo nalezeno stříbro.

Do dnešních dnů se v areálu kláštera dochovala původně románská kaple, později nazývaná „opatská kaple“, barokní konvent a katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Opatská kaple byla v 18. století při obnově konventu barokně přestavěna a stavebně zakomponována do komplexu klášterních budov.

Nyní se v areálu kláštera nachází výrobní sídlo společnosti Philip Morris ČR a.s. a umožňuje návštěvníkům prohlídky prostor bývalého cisterciáckého kláštera, včetně expozice „Proměny kláštera v Sedlci“.

Otevírací doba: pondělí - pátek 9:00 - 16:00 (nutná rezervace min. 3 dny předem, min. 5 osob)
PROHLÍDKY NEJSOU MOMENTÁLNĚ MOŽNÉ
Vstupné: zdarma                      

Kontakt:                    
Philip Morris ČR a.s.
Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora
Tel.: +420 327 509 126, +420 327 509 111
E-mail: muzeum.tabaku@pmi_com

Home » Destinace » Památky » Bývalý cisterciácký klášter

Nahoru