Rataje nad Sázavou

V dobách třicetileté války získal ratajské panství hrabě Bedřich z Talmberka, nejvyšší sudí Českého království. Nový majitel přivedl do městečka italského stavitele Andrease de Quarda a ze zřícenin vyhořelého horního hradu začal budovat nový zámek se zahradou a přístupovou alejí. Náklady na výstavbu byly tak vysoké, že nakonec přinutily jeho vnuka Jana Františka z Talmberka, v roce 1712 k prodeji panství, které tak přešlo, do vlastnictví rodu Kinských z Vchynic.
Noví majitelé věnovali Ratajím velkou pozornost, při zámku založili pivovar, upravili interiér zdejšího kostela a z pustnoucího hradu Pirkštejna zřídili faru. Roku 1764 koupila panství kněžna Marie Terezie Savojská, jejíž panování je označováno za zlatý věk Ratají.
Slibný rozvoj byl však přerušen velkou morovou ranou v letech 1770 – 1772, kdy zde zemřelo přes 500 lidí. Po smrti vévodkyně přešel zámek do vlastnictví knížat z Lichtensteina a v něm zůstal až do roku 1933, kdy ho Jan II. z Lichtensteina prodal ratajské obci. V současné době zde sídlí obecní úřad, pošta a muzeum.
Infocentrum a Muzeum v Ratajích nad Sázavou je umístěno na Ratajském zámku a je součástí prohlídky zámku.

Informace o otevírací době a vstupném do Ratajského zámku →

Kontakt:
Infocentrum, Muzeum a obecní úřad Rataje nad Sázavou
Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou
Tel.: +420 725 021 496
E-mail:
ou@obecrataje_cz; infocentrumratajenadsazavou@seznam_cz
Web: www.obecrataje.cz

Rataje nad Sázavou_foto Mgr. Radek Tvrdík.jpg

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Rataje nad Sázavou

Nahoru