Procházka údolím Vrchlice a zpět přes Bylany do Kutné Hory

Putování podél říčky Vrchlice začněte v někdejší královské mincovně ve Vlašském dvoře, kde se napojíte na červenou turistickou značku a pokračujte dolů k říčce Vrchlici.

Červená značka vás provede pod železničním mostem a ocitnete se na tzv. "Královské procházce". Tato stezka vám poskytne "královský" výhled na jedinečné panorama Kutné Hory a je vhodná i pro rodinný výlet s kočárkem. Po levé straně "Královské procházky" vás překvapí unikátní portrét českého spisovatele Jaroslava Vrchlického vytesaný do skály.

Na konci "Královské procházky" odbočte doprava, přejděte přes kamenný most a za ním odbočte vlevo a pokračujte dále po červené značce. Podél říčky Vrchlice se dostanete do údolí, kde se nachází nezvykle vysoký počet více či méně dochovaných vodních mlýnů. Právě zde trávil své volné chvíle Josef Kajetán Tyl a místní příroda ho inspirovala k sepsání textu české hymny. Cestou označenou červenou turistickou značkou  pokračujte údolím až k hrázi Velkého rybníka. Během procházky potkáte mnoho skalních útvarů, rozličnou květenu a když budete mít štěstí, můžete v říčce Vrchlici zahlédnout i živé raky. Velký rybník v létě slouží jako přírodní koupaliště, v zimním období si zde můžete zabruslit. Rybník byl dokončen roku 1850 a jeho hráz je vysoká 16 metrů. 

Od rybníka se vydejte po modré značce zpět ke Kutné Hoře. Cestou budete míjet obec Bylany, kde od roku 1953 probíhal rozsáhlý archeologický průzkum. Díky tomu Bylany patří mezi nejvýznamnější naleziště pozůstatků neolitické kultury v Evropě. Kromě toho tu byly nalezeny i stopy středověkého osídlení z období 10. - 12. století.

Stále se držte modré značky a zanedlouho dorazíte na rozcestí "Škvárovna". Zde pokračujte dále po modré, úzkou cestou lemovanou ovocnými stromy. Na konci této cesty může odbočit na pěšinu vlevo a zajít se podívat na unikátní akvadukt, kterým byla ve středověku voda přiváděna do Kutné Hory. Pak se vraťte zpět na modrou a po ní se vydejte zpět do centra Kutné Hory. 

Virtuální prohlídky  Virtuální prohlídky (Údolí Vrchlice a mlýn Dänemark) 

box_Prochazka udolim Vrchlice (foto Jiri Coubal)(© Jiří Coubal)

Home » Destinace » Sport & volný čas » Tipy na výlet (pěšky, na kole, autem) » Procházka údolím Vrchlice a zpět přes Bylany do Kutné Hory

Nahoru