Naučná stezka po stopách dolování

Na jaře roku 1998 byla otevřena hornická naučná stezka, jejíž trasa vede kolem nejzajímavějších pozůstatků spjatých s kutnohorským hornictvím a hutnictvím. Celá trasa je rozdělena na dva samostatné okruhy - jižní a severní. Stezka je v terénu vyznačena zelenobílým čtvercem, který je požíván pro značení naučných stezek.  

Značka naučné stezky                

"Stříbrná stezka" JIŽNÍ OKRUH – 9,5 km

Tato nenáročná trasa vhodná i pro rodiny s dětmi nás seznamuje s pozůstatky po středověkém dolování. První část nás vede po Rovinách (protější část údolí Vrchlice), odkud máme krásný výhled na kutnohorské památky. Pokračujeme údolím říčky Vrchlice s pozůstatky mlýnů až k Velkému rybníku. Na zpáteční cestě míjíme jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit v obci Bylany. Přes Markovičky a kolem kostela Nejsvětější Trojice se dostáváme zpět do Kutné Hory. Jižní okruh začíná a končí na Palackého náměstí v historickém centru Kutné Hory a má 14 zastavení:
 
  1. Štola sv. Jiří na Oselském pásmu- patří mezi nejzajímavější technické pozůstatky středověké
      dolování
  2. Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu – odvaly vzniklé důlní činností
  3. Vyhlídka na chrám sv. Barbory – architektonický skvost Kutné Hory
  4. Struskové odvaly v údolí Vrchlice – památka po činnosti tzv. královských hutí
  5. Kamenolom před Vrbovým mlýnem – upomínka na výskyt minerálů tzv. alpských žil
  6. Štola sv. Antonína Paduánského – nejvýznamnější důlní dílo v údolí Vrchlice
  7. Poličanská štola – o 200m dál proti proudu potoka
  8. Mlýn Cimburk – zastavení u rozvalin mlýna nás seznámí s místními mlýny
  9. Hráz Velkého rybníka – vzniklý v roce 1850, možnost osvěžujícího koupání
10. Areál archeologického ústavu AV ČR u Bylan – jedna z nejvýznamnějších archeologických
      lokalit
11. Struskové haldy v údolí Bylanky – pozůstatek středověkého hutnictví
12. Štola na Maurských žilách
13. Haldy dolu Hutrejtéře na jižní části Oselského pásma – sem dojdeme kamenitou cestou
14. Vyšatův lom – kolem gotického kostela Nejsvětější Trojice dorazíme až k tomuto poslednímu
      zastavení

"Stříbrná stezka" SEVERNÍ OKRUH – 14 km

Tato středně náročná trasa vedoucí přírodní rezervací Na Vrších, nám přibližuje historii důlní činnosti. Začíná stoupáním od kruhového objezdu u autobusové zastávky Kaňk - Na Pašince až na vrchol Kaňku a pokračuje mezi Kaňkovskými vrchy k bývalému dolu Turkaňk. Odtud sejdeme po silnici přes Kaňk kolem ovocného sadu do Grunty. Cestou mezi sady a po západním svahu vrchu Sukov se vracíme k výchozímu bodu naší trasy. Severní okruh začíná i končí  v obci Kaňk - Na Pašince s 12 zastaveními:

 
  1. Vrchol Kaňk (353 m n.m.) s památníkem hornických bouří - Kalvárie – v r. 1814 nechal 
      vybudovat hrabě Chotek
  2. Propadlina mezi starými doly Kříž (Barbora) a Vidrhol – vznikla zřícením starých dobývek 
      v r.1969
  3. Přírodní rezervace „Na vrších“ – vyhlášena již v r.1933 na ochranu ukázky příbojového útesu
      druhohorního křídového moře
  4. Halda bývalé šachty Magda na Rejském pásmu
  5. Okrová jezírka
  6. Důl Turkaňk – z počátku 50. let
  7. Kostel Sv. Vavřince na Kaňku – v obci Kaňk, která vznikla jako hornická osda v 2.pol.13.stol.
  8. Panská jáma – těžní věž
  9. Haldy dolu Kuntery na Staročeském pásmu
10. Haldy dolu Fráty na Staročeském pásmu
11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – cesta kolem ovocného sadu
12. Haldy Kuklického pásma – odtud se okruh vrací pěšinkou mezi sady a okrajem lesa
      po západním svahu vrchu Sukov k výchozímu bodu severního okruhu naučné
      stezky – Na Pašince.    

Leták s mapou - Kutná Hora naučné stezky  

box_Naucna stezka po stopach dolovani

Home » Destinace » Sport & volný čas » Tipy na výlet (pěšky, na kole, autem) » Naučná stezka po stopách dolování

Nahoru