Sudějov

Miejsce pielgrzymek v Sudějovie  ukryte jest wśród głębokich lasów. Poprzednikiem dzisiejszego kościoła pielgrzymkowego była drewniana kaplica z obrazem św. Anny zbudowana nad źródłem z domniemanymi efektami leczniczymi. Po pożarze właściciel majątku, hrabia Karel Joachim Bred, zbudował na własny koszt kościół pielgrzymkowy, który został dokończony i wyświęcony w 1725 r. Wkrótce stał się ważnym miejscem pielgrzymkowym, a z datków od pobożnych pielgrzymów i dobroczyńców zostały przed rokiem 1742 r. zbudowane wokół kościoła krużganki  z trzema kapliczkami oraz wieże narożne. Dekoracje kaplic wykonał słynny czeski malarz Wacław Kramolin. Pierwsza jest ozdobiona obrazem Wniebowzięcia NMP. Druga poświęcona jest św. Jakubowi, jej sklepienie kopulaste pokrywa malowidło przedstawiające wyzwolenie Wiednia od Turków przez Jana Sobieskiego w 1683 r.. Trzecia kaplica poświęcona jest "Ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa".

Ambit został poważnie uszkodzony podczas wojen napoleońskich i uległ dewastacji, więc w 1819 roku musiał zostać zburzony  za wyjątkiem zewnętrznych murów obwodowych. Cały kompleks został zbudowany w stylu barokowym. Nawa świątyni tworzy prostokąt. We wschodniej części nawy prezbiterium oddzielone jest łukiem triumfalnym i zakończone okrągłą apsydą. Ołtarz główny jest zbudowany nad oryginalną studnią. Stamtąd biegnie kanał, przez który woda wpływa do niewielkiej kaplicy obok lewej wieży. Woda płynęła dalej do dworu proboszczowskiego, gdzie niegdyś znajdowały się łaźnie. Do frontu świątyni prowadzą schody z dwoma kamiennymi posągami aniołów. Nad  portalem wejściowym znajduje się napis wotywny z chronogramem i znakiem budowlanym. Pośrodku znajduje się w niszy posąg   św. Anny. Przed kościołem, w zrekonstruowanym barokowym budynku parafialnym, można zwiedzić niewielką wystawę o pochodzeniu i historii tego miejsca pielgrzymek.

Kontakt:

Fara Sudějov
P. Kamil Vrzal
Tel: +420 728 775 536

Sudějov_Mgr. Radek Tvrdík

Home » Destinace » Region » Cele turystyczne » Sudějov

Up