Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě stojí na místě původního kostela, zasvěceného Navštívení Panny Marie, jehož historie sahala až do 13. století. Grunta byla do konce 14. století samostatnou farností, později spadala pod kutnohorskou správu a v 18. století byla připojena pod novou farnost vzniklou na Kaňku. Od té doby kostel chátral, do současnosti se z něj dochovala pouze věž se zvonem z konce 15. století a náhrobní kameny pánů Libenických z Vrchovišť.

Od poloviny 19. století usilovali Gruntečtí o založení nového kostela a o obnovení samostatné farnosti. Ta byla ustanovena k 1. srpnu 1900, se stavbou kostela se začalo v roce 1905 na stejném místě, kde stál jeho předchůdce. Mezi důležitými iniciátory stavby byl královéhradecký biskup Josef Doubrava, který ovlivnil zejména podobu vnitřní výzdoby kostela. Významným světským patronem kostela byl svého času houslový virtuos Jan Kubelík.

Návrh stavby pseudorománské baziliky je z pera Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, na stavebním provedení se podíleli řemeslníci z blízkého okolí. Umělecky nejzajímavější a nejcennější je z celého kostela jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby. Jedná se o secesní celoplošné fresky, jejichž autory jsou manželé Marie a František Urbanovi, přímí žáci Alfonse Muchy. Na věži kostela je instalován starý zvon, který po roce 1495 zhotovil kutnohorský zvonař Ondřej Ptáček. Dochované náhrobky Libenických z Vrchovišť jsou v kostele rovněž doposud k vidění.

Od roku 2007 je Grunta opět součástí farnosti Kutná Hora.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má v současnosti vážně narušenou statiku. Problém je nejlépe patrný na prasklině, která prostupuje celým obvodem pláště i podložím stavby v místech, kde jsou věže připojeny k lodi. Příčinou může být různorodost kostelního podloží nebo výrazně rozdílná hmotnost obou částí stavby, která by mohla vést k jejich samovolnému oddělování. V roce 2010 proběhla kompletní oprava střechy, díky které dovnitř přestala zatékat dešťová voda poškozující zejména vzácnou nástěnnou výmalbu. Stav objektu by se neměl nadále zhoršovat, na celkovou rekonstrukci kostela však zatím chybí potřebné prostředky.

Bohoslužby jsou v chrámu slouženy každou první neděli v měsíci v 11:00.

Informace o bohoslužbách a akcích konaných v kostele Nanebevzetí Panny Marie najdete na webu Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Pravidelná otevírací doba:  Dny evropského kulturního dědictví (první víkend v září) 

Vstupné: dobrovolné

Kontakt:   
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora    
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@khfarnost_cz
Web: www.khfarnost.cz

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě_foto Jiří Coubal

Home » Destinace » Kutnohorsko & KUKO » KUTNOHORSKO - turistické cíle » Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Nahoru