Významné osobnosti Kutné Hory

Rudolf ADÁMEK (9. 5. 1882 Kutná Hora – 1. 3. 1953 Praha) - malíř, grafik

Bohumil AUGUSTIN (12. 5. 1923 Dolní Bučice – 13. 8. 1997 Praha) - tanečník, taneční pedagog a odborný publicista

Jan BASLER (24. 2. 1847 Kutná Hora – 4. 6. 1929 Praha) - hudební skladatel - autor mnoha hudebních skladeb (písňová lyrika, drobné klavírní skladby, tance)

Ilja BOJANOVSKÝ (20. 1. 1923 Kutná Hora - 14. 2. 2009 Praha) - rektor AMU v Praze, hlavní kameraman a vedoucí umělecké realizace hudebního vysílání Československé televize

Petr Jan BRANDL (10.1668 – 25.9.1735 Kutná Hora) - český barokní malíř, významný představitel českého baroka, maloval převážně oltářní obrazy a biblické výjevy, oblíbený ve své době byl i jako portrétista šlechty a duchovenstva, zajímavé jsou i jeho autoportréty - byl virtuosem baroka, vynikající mistr šerosvitu a skvělý kolorista - zanechal více než 60 ověřených obrazů, mnoho náčrtů a kreseb, rozmístěných po celých Čechách (mimo jiné Kutná Hora, Sedlec u Kutné Hory) - hrob u kostela Matky Boží na Náměti, ke kostelu vede Brandlova ulice - http://www.referaty.sk/tlac.php?referat=5513http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=9&name=BRANDL+PETR+JAN

Josef BRAUN (11. 7. 1864 Kutná Hora – 28. 8. 1891) - učitel, spisovatel, básník a historický prozaik - zajímal se o českou historii a o dějiny rodného města - dílo: povídky Kutnohorský kat, Kutnohorský primátor, Paměti krevních písařů atd. - pamětní deska na domě čp. 72 na Komenského náměstí, Braunova ulice ve čtvrti Hlouška

Slavibor BREUER (1837 – 1912) - filantrop

Bedřich BRIDEL (1619 – 15.10.1680 Kutná Hora) - studoval teologii a filosofii, po vysvěcení na kněze roku 1650 působil jako profesor rétoriky a poetiky - zemřel v Kutné Hoře, když pomáhal nemocným morem a sám se nakazil - pohřben u chrámu sv. Barbory - http://www.ceskaliteratura.cz/studie/bridel.htm

Mikuláš DAČICKÝ z Heslova (23.12.1555 Kutná Hora – 25.9.1626 Kutná Hora) - měšťan, český vlastenec, humanistický spisovatel a básník - sepsal Paměti (události od roku 1575 do roku 1626) - sbírka básní nazvaná Prostopravda - rodný dům na Komenského náměstí - jeho jméno nese náměstí v historickém centru, kutnohorské pivo (http://www.drinksunion.cz/) a pivnice v centru města (http://www.dacicky.cz)

František DRS (1953 Kutná Hora - 2019 Plzeň) - houslista, dirigent

Miroslav FLORIAN (10.5.1931 Kutná Hora - 10.5.1996 Praha) - básník - studoval na kutnohorském gymnáziu

Čeněk FOUSEK (1894 – 1983) - malíř

Jan Jakub HARTMANN (1658 Kutná Hora - 1745) - malíř historických obrazů a krajin - strávil dětství v Kutné Hoře - významný představitel české barokní malby

Karel HAVLÍČEK BOROVSKÝ (31.10.1821 Borová – 29.7.1856 Praha) - český obrozenecký spisovatel, básník, novinář, politik - v roce 1850 začal vydávat v Kutné Hoře časopis Slovan (pamětní deska v ulici Na Náměti) - od počátku byl nucen pracovat ve velkých obtížích a v létě 1851 předešel zákazu Slovana ukončením vydávání - 12.11.1851 se slavně obhájil před soudem v Kutné Hoře (pamětní deska na budově dnešního okresního soudu) - řídil Pražské noviny (příloha Česká včela), Národní noviny (Šotek) a časopis Slovan - část vydána ve dvou výborech: Ducha Národních novin a Epištoly kutnohorské - socha na Havlíčkově náměstí, Havlíčkova ulice v Sedlci, pamětní deska na domě v Čáslavské ulici, kde Havlíček bydlel - http://www.pismak.cz/knihomolna/cz/havlicek.htm

Tomáš Baltazar JANOVKA (6. 1. 1669 Kutná Hora – 2. 6. 1741 Praha) - hudební skladatel - spoluzakladatel evropské hudební lexikografie - autor hudebního slovníku Clavis ad thesaurum magnae artis musicae

Jaroslav JAREŠ (10. 1. 1886 Kutná Hora – 30. 11. 1967 Praha) - malíř, uměleckoprůmyslový výtvarník

Bohumil JELÍNEK (18. 2. 1889 Kutná Hora – 4. 8. 1955 Kutná Hora) - hudební pedagog

PhDr. Zdeněk JELÍNEK (11.10.1936 Kutná Hora – 6.5.1994 Praha) - historik

Felix JENEWEIN (4.8.1857 Kutná Hora – 2.1.1905 Brno)  - český malíř a kreslíř, jehož díla představují romanticky náboženské náměty vycházející z nazarenizmu - dětství prožil v Kutné Hoře - autor kreseb s biblickými náměty, z české historie a vlastních symbolických kompozic - rodný dům čp. 23 s pamětní deskou a bustou v Barborské ulici, pomník na hřbitově Všech svatých, Jeneweinova ulice ve čtvrti Hlouška, jeho jméno nese kutnohorská galerie (http://gfj.kh.cz)

Oldřich KONÍČEK (12. 10. 1886 Kutná Hora – 17. 7. 1932 Žehuň u Nymburka) - malíř - rodný dům na Palackého náměstí čp. 96 - inspiroval jej impresionismus i fauvismus

Jaroslav KRÁL (5. 12. 1883 Malešov u Kutné Hory – 22. 3. 1942 Oswiecim, Polsko) - malíř, kreslíř

Rudolf KRUPIČKA (4.12.1879 – 20.10.1951 Kutná Hora) - básník a dramatik - příslušník okruhu lartpourlartistů a dekadentů kolem časopisu Moderní revue - jeho jméno nese ulice vedoucí od Náměti do ulice Štefánikova

Marie KUČEROVÁ – HERBSTOVÁ (1896 Kutná Hora – 1962) - hudební skladatelka - svůj život zasvětila práci s dětmi a pro děti - je autorkou několika dětských oper (Broučci, Mladý génius,…)

Martin KUTHEN ze Šprinsberku (1510 – 1564) - měšťan, spisovatel, protestant - zkoumal původ Čechů - autor latinské Kroniky o založení země české a prvních obyvatelích - http://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php

Emanuel LEMINGER (25.12.1846 Nedvězí – 3.12.1931 Kutná Hora) - historik - jeho příčinou byl založen archeologický sbor Vocel jehož byl členem - dílo Královská mincovna v Kutné Hoře, Umělecké řemeslo v Kutné Hoře

Otakar LEMINGER (6.3.1875 Kutná Hora – 1.2.1929) - historik, geolog

Antonín LHOTA (1812 Kutná Hora - 1905) - malíř

Jan LIER (27.10.1852 Kutná Hora – 2.6.1917) - český prozaik, novelista, fejetonista, divadelní a výtvarný kritik, dramaturg (1896-1900) a do konce života lektor Národního divadla v Praze - jako představitel lumírovské generace prosazoval světovou orientaci české kultury - je po něm pojmenována ulice v centru města, pamětní deska na domě čp. 179 na Václavském náměstí - http://literatura.kvalitne.cz/21.htm

PhDr. Gustav Adolf LINDNER (11.3.1828 – 10.10.1887) - filosof, vlastenec, pedagog a psycholog - považován za zakladatele české pedagogické vědy - roku 1881 se stal prvním univerzitním profesorem pedagogiky na české univerzitě v Praze - napsal řadu zásadních prací k pedagogice, etice, sociologii výchovy a sociální psychologii a výrazně přispěl k modernizaci výuky učitelů např. učebnice psychologie zkušebné pro střední školy, Všeobecné vychovatelství, Všeobecné vyučovatelství atd.

Prof. František MUNK (1901 Kutná Hora – 1999 Portland, USA) - politolog, ekonom

Jaromír NOHEJL (24. 9. 1925 Kutná Hora – 22. 3. 2004) - šéfdirigent Moravské filharmonie

Jiří ORTEN (30.8.1919 Kutná Hora – 1.9.1941 Praha)  - básník, vlastním jménem Jiří OHRENSTEIN, pseudonym Karel JÍLEK, Jiří JAKUB - sbírky veršů Čítanka jaro, Cesta k mrazu, Ohnice, Mé město (věnovaná Kutné Hoře), Elegie, deníky Modrá, Žíhaná a Červená kniha - rodný dům čp. 315 s pamětní deskou v Kollárově ulici; jeho jméno nese kutnohorské gymnázium (http://www.gymkh.cz),  ulice na sídlišti a kulturní festival Ortenova Kutná Hora - http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=9&name=ORTEN+JI%D8%CD

František PELÍŠEK (11. 9. 1896 Kutná Hora – 1937 Porto Alegre, Brazílie) - malíř, grafik

Zdeněk PEŠÁNEK (12. 6. 1896 Kutná Hora – 21. 11. 1965 Poustevny u Rumburka) - sochař, architekt, průkopník českého kinetismu

Josef Václav POKORNÝ – Pikulík (15.3.1842 Kutná Hora – 1932 Kutná Hora) - básník, švec

Jan Hostivít POSPÍŠIL (1785 Kutná Hora - 1868) - obrozenecký nakladatel a knihkupec

Gabriela PREISSOVÁ (23.3.1862 Kutná Hora – 27.3.1946 Praha) - spisovatelka, dramatička - rozená Gabriela Sekerová - česká povídkářka a dramatička, autorka realistických črt ze slovácké vesnice - díla: Cestou za štěstím, Co vyprávěl život, Gazdina roba, Její pastorkyňa atd. - je jí věnována lípa rostoucí v parku u chrámu sv. Barbory - http://abc.kvalitne.cz/l/pg.htmhttp://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php

Josef RUT (21. 2. 1926 Kutná Hora) - hudební skladatel, teoretik

Emanuel RŮŽIČKA - lékař

František SLAVÍK (18. 8. 1876 Kutná Hora – 27. 1. 1957 Praha) - vědecký pracovník v oboru mineralogie, petrografie a geologie - je zakladatelem chemické mineralogie, současně položil základy k soustavnému výzkumu vulkanických jevů - významná byla i jeho pedagogická činnost

Miloslav SMRKOVSKÝ (29. 8. 1926 Kutná Hora - 12. 3. 2009 Kutná Hora) - akademický malíř, sochař a restaurátor

Prof., Ing. Dr. techn. Jaroslav SVOBODA (2. 5. 1900 Kutná Hora – 7. 5. 1971 Praha) - vědecký pracovník v oboru včelařství

Josef Jan ŠEDIVÝ (14.5.1887 Kutná Hora – 19.4.1956 Kutná Hora) - malíř - restauroval oltářní obrazy, organizoval přednášky o umění, spravoval sbírkový fond městské galerie - malířské náměty čerpal hlavně z Kutnohorska a historické architektury rodného města, maloval městská zákoutí a panoramata

Josef Jaromír ŠTIETKA (15.6.1808 – 10.4.1878 Kutná Hora) - lékař, vlastivědec, vlastenec - zakladatel kutnohorské nemocnice a divadla - v roce 1848 založil také kutnohorskou knihovnu - pamětní deska na domě čp. 49 na nám. Národního odboje, ve kterém žil a zemřel, jeho jméno nese ulice na Žižkově

PhDr. Helena ŠTROBLOVÁ (26.8.1948 – 16.10.2000) - historička - vystudovala archivnictví a historii na FF UK v Praze v roce 1973 - od roku 1987 byla vedoucí odbornou archivářkou v Státním okresním archivu v Kutné Hoře - díla: Německá osada u kostela Sv. Jiří v Kutné Hoře, Restituce v pohusitské Kutné Hoře aneb všechno už tu jednou bylo...

Jan ŠULTYS z Felsdorfu (zemřel 21. 6. 1621 Praha) - významný kutnohorský měšťan, primátor města - roku 1618 se stal jako primátor Kutné Hory členem třicetičlenného direktoria, které bylo ustaveno ke správě Českého království a zároveň také v zemi řídilo protihabsburskou opozici - za přijetí této funkce byl roku 1620 uvězněn a 21. 6. 1621 sťat na Staroměstském náměstí jako čtrnáctý v pořadí z 26 českých pánů

Josef Kajetán TYL (4.2.1808 Kutná Hora – 11.7.1856 Plzeň)  - český dramatik, prozaik a novinář, obrozenecký herec a divadelník, hlavní představitel sentimentálně vlasteneckého romantismu, organizátor kulturního života - tvůrce českého národního dramatu, historických a soudobých próz - autor textu české národní hymny, k níž hudbu složil český skladatel František Škroup (1801-1862) - spisovatelskou dráhu započal Tyl povídkami z české minulosti, nejznámější jsou povídky Rozina Ruthardova a Dekret kutnohorský - dílo: historická hra Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (1848) - rodný dům s pamětní deskou a bustou v Tylově ulici (http://muzeum.kutnohorsko.cz/info-td.html) - jeho jméno nese kutnohorské divadlo (http://www.kutnohorsko.cz/listy/kalendar.php?typ=2&l=) a ochotnický spolek Tyl - http://www.pismak.cz/knihomolna/cz/tyl.htmhttp://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php

Vavřinec z Březové ( 1370 – 1437) - kronikář, překladatel - autor husitské kroniky - měšťan Nového Města pražského, sepsal Husitskou kroniku, v níž zachytil události let 1414-1421 a později také složil proslulou Píseň o vítězství u Domažlic (obě psány latinsky). - http://history.czechian.net/referaty/NAHLEDY_referaty_Vavrinec_z_Brezove.htmlhttp://www.libri.cz/databaze/kdo18/main.php

Petr Miloslav VESELSKÝ (1.7.1810 – 9.7.1889 Kutná Hora) - archivář, historik, vlastenec - uspořádal městský archív - budovatel a propagátor hudebního života ve městě, ředitel kůru - z jeho iniciativy vznikl v Kutné Hoře v roce 1847 první zpěvácký spolek - díla: Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské, Průvodce po královském horním městě Hoře Kutné a nejbližším okolí - jeho jméno nese ulička v centru města

Jan Erazim VOCEL (23.8.1802 Kutná Hora – 16.9.1871 Praha) - profesor archeologie na Univerzitě Karlově v Praze, spisovatel, filozof a historik umění - zakladatel české archeologie, dobrovolný organizátor muzejních archeologických sbírek, redaktor časopisu Muzea Království českého - dílo: Pravěk země české - jeho jméno nesl archeologický spolek založený v roce 1877 - je po něm pojmenována ulice vedoucí k Anenskému náměstí, ve které je dům s pamětní deskou - http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=9&name=VOCEL+JAN+ERAZIM

Emanuel Viktor VOSKA (4. 11. 1875 Kutná Hora – 1. 4. 1960 Praha) - zpravodaj a spolupracovník T. G. Masaryka - v roce 1894 odešel do Ameriky, kde se seznámil s T. G. M. - v USA organizoval akce na podporu zahraničního oboje, tajné zpravodajské služby, pracoval v krajanském hnutí

Jaroslav VRCHLICKÝ (17.2.1853 – 9.9.1912) - český básník, dramatik, překladatel, literární a divadelní kritik, hlavní představitel lumírovské poezie - vlastním jménem Emil FRÍDA - působil jako učitel, vychovatel, redaktor a vysokoškolský profesor světové literatury - v Kutné Hoře ho připomíná reliéf vytesaný ve skále nad říčkou Vrchlicí, jeho jméno nese ulice v Sedlci - http://literatura.kvalitne.cz/vr.htmhttp://www.penkavcivrch.cz/cjl/life.php?spisovatel=61http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=9&name=VRCHLICK%DD+JAROSLAV

František VYSEKAL (1. 10. 1882 Kutná Hora – 14. 2. 1947 Kutná Hora) - malíř, ilustrátor, diplomat

Home » Destinace » Kultura » Historie Kutné Hory » Významné osobnosti Kutné Hory

Nahoru