Čercheň - romský taneční kroužek

Romský taneční kroužek pod vedením pana Mariana Čureji. Zkušebnu a působiště má taneční kroužek v Neškaredicích u Kutné Hory. Soubor se účastní místních i celostátních soutěží a přehlídek romských dětských tanečních souborů.

Cíle tanečního kroužku jsou především:

1) udržet zájem dětí o taneční aktivity a zlepšovat jejich taneční dovednosti
2) účast na jedné soutěži a alespoň jednom veřejném vystoupení

Dále se bude kroužek zaměřovat na zlepšování návyků dětí při pohybu v kulturním prostředí, dovybavení tanečníků jednotnými tanečními kroji a práci na kulturním vzdělávání členů kroužku.

Kontakt:
Občanské sdružení Čercheň - taneční kroužek
Marian Čureja - předseda
Neškaredice 59
284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 722 129 979

Home » Destinace » Sport & volný čas » Sportovní kluby a kroužky » Čercheň - romský taneční kroužek

Nahoru