Vlašský dvůr

Vlašský dvůr býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů. Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu, s tisíciletou historií. Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu králem Václavem II. v roce 1300. Součástí mincovní reformy bylo uzavření malých mincoven roztroušených po celém Českém království a zavedení nové mince, tzv. pražského groše. Výroba této měny byla soustředěna do blízkosti nejbohatšího zdroje stříbra v zemi - do nově zřízené mincovny ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, která tak získala výsadní postavení v celém království. Král Václav IV., který si Kutnou Horu oblíbil a často zde pobýval, si Vlašský dvůr přizpůsobil potřebám panovnického sídla - nechal přistavět královský palác, jehož součástí byly jeho soukromé i reprezentativní prostory, a kapli sv. Václava. Nová královská rezidence se stala místem konání důležitých dějinných událostí: v roce 1409 zde byl podepsán Dekret kutnohorský, v r. 1444 zde byl budoucí český král Jiří z Poděbrad zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských landfrýdů a v r. 1448 zemským správcem, v roce 1471 zde byl mladičký polský princ Vladislav Jagellonský zvolen za českého krále. Později Vlašský dvůr postupně začal ztrácet na významu a další rozsáhlé a nákladné přestavby se dočkal až na konci 19. století pod vedením architekta Ludvíka Láblera. Novogotická rekonstrukce dala Vlašskému dvoru dnešní podobu a obnovila původní vznešenost, lesk a noblesu královského sídla.

Vlašský dvůr nabízí tři prohlídkové trasy s interaktivním prvky, které ocení nejen dětský návštěvník, ale i hravý dospělý:  „Záhadu ztraceného stříbra", „Královskou mincovnu“ a „Královský palác“. V prvním zmiňovaném si vyzkoušíte průchod chodbičkou jako havíř a seznámíte se s kutnohorskou pověstí o ztraceném pokladu. V Královské mincovně uvidíte zajímavou expozici mincí ražených ve Vlašském dvoře, ukázku středověké techniky ražby mince a cestu stříbrné rudy do podoby pražského groše. Třetí prohlídková trasa vás s průvodcem provede audienční síní, královskou kaplí s unikátní výzdobou a na závěr se podíváte do filmových komnat panovníků vztahujících se ke Kutné Hoře. Na chodbách se můžete seznámit s kutnohorskými osobnostmi a historií městské správy. V návštěvnickém centru a části "Letem kutnohorským světem" na chvíli spočinout před prohlídkou s průvodcem nebo zde můžete načerpat další informace o Kutné Hoře, o místních památkách, nebo o celém průběhu rekonstrukce nových expozic.

Otevírací dobu a vstupné do Vlašského dvora naleznete zde →

Kontakt:     
Průvodcovská služba Kutná Hora, p. o.
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 736 485 407 
E-mail: vlasskydvur@pskh_cz
Web: www.pskh.cz

Virtuální prohlídky  Virtuální prohlídky →

Home » Destinace » Památky » Vlašský dvůr

Nahoru