TURISTICKÁ OBLAST KUTNOHORSKO A KOLÍNSKO, Z. S.

Kutnohorsko Kolinsko_web_1200x800.jpg

Kutná Hora se stala členem nově vzniklé oblastní úroveně destinačního managementuTuristické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, z. s.

Rozvoj cestovního ruchu v České republice vyžaduje vytvoření sytému, který umožní komunikaci a spolupráci jednotlivých destinací. Nejen proto vznikají tzv. organizace destinačního managementu. Cestovní ruch na národní úrovní je v rukou České centrály cestovního ruchu - Czech Tourism, na krajské úrovni to bude organizace Střední Čechy, z. s., na lokální úrovní máme oddělení cestovního ruchu a marketingu města Kutná Hora a zbývá oblastní úroveň, která pokrývá oblast širší než lokální. Nově vzniklá oblastní úroveň destinačního managementu bude v naší oblasti pokrývat Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z. s. spolu s manažerkou oblasti Petrou Ďoubalovou. Její aktivity můžete sledovat na facebooku v odkaze. Strukturu cestovního ruchu díky Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, z. s. máme kompletní a teď se můžeme zaměřit na spolupráci a aktivně se zapojit do systematického rozvoje cestovního ruchu. O dalších aktivitách v cestovním ruch Vás budeme průběžně informovat na facebooku, webových stránkách města a Kutnohorských listech.

tz, oddělení cestovního ruchu a markentigu Města Kutná Hora

Facebook - Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z. s. 

Home » Destinace » Cestovní ruch » Tiskové zprávy » Kutná Hora opět otevírá své brány turistům! » TURISTICKÁ OBLAST KUTNOHORSKO A KOLÍNSKO, Z. S.

Nahoru