Spolu… za Kutnohorskou iluminací

Od 1. dubna 2023 nabídnou tři kutnohorské instituce společnou vstupenku Spolu… za Kutnohorskou iluminací, která umožní návštěvníkům vstup do galerijních a muzejních expozic, které se tematicky vztahují ke Kutnohorské iluminaci. Jsou to Galerie Středočeského kraje – GASK, České muzeum stříbra a Vlašský dvůr. Cenově výhodná vstupenka stojí 190 Kč a její platnost je do 31. října.

 

V Galerii Středočeského kraje, která iniciovala společný projekt Spolu…, si budou moci držitelé vstupenky prohlédnout uměleckou kopii Kutnohorské iluminace, která byla vyhotovena barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku a na původním materiálu – pergamenu. V GASK je uložen i originál iluminace, jeho vzácnost a křehkost však neumožňuje vystavení na dobu delší než dva dny v roce. Proto vyšla galerie vstříc veřejnosti a nechala vyhotovit její uměleckou kopii, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout i v rámci společné vstupenky. Zároveň s iluminací budou mít umožněn vstup do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem. www.gask.cz

 

Další institucí, která stála u zrodu společné vstupenky, je České muzeum stříbra, jehož expozice a středověký důl se nepopiratelně vztahují k tématu Kutnohorské iluminace. Vstupenka umožní držiteli návštěvu druhého okruhu Cesta stříbra, který přibližuje celý proces středověké těžby, zpracování surového stříbra a zároveň i technologii ražby mincí. Součástí okruhu je i replika důlního díla s technickým vybavením, původní těžařský stroj na koňský pohon (trejv) a havířská osada. Vybaveni helmou se svítilnou a hornickou kápí, tedy perkytlí, si návštěvníci projdou ca 250 metrů dlouhou část původního středověkého dolu. Na tento okruh je nutné se předem objednat. www.cms-kh.cz

 

A konečně třetí institucí, která je od začátku součástí společného projektu, je Vlašský dvůr, národní kulturní památka a jedinečná mincovna českých králů, jejíž historie sahá až do první poloviny 14. století. V rámci vstupenky Spolu… za Kutnohorskou iluminací budou mít návštěvníci možnost vstoupit do královské mincovny. V interaktivní expozici se na základě výjevů z Kutnohorské iluminace seznámí s prací všech různých profesí spojených se zpracováním rudy a ražbou mincí. Za zmínku stojí i výstava pražských grošů a habsburských tolarů, která je také součástí expozice. www.pskh.cz

 

V rámci projektu Spolu… Kutnou Horou nabízejí zmíněné instituce i mini-průvodce pro rodiny, které jsou okouzleny Kutnou Horou a které spolu chtějí prozkoumávat známá i neznámá místa tohoto města. Průvodce vznikl v návaznosti na mezigenerační program Spolu… lektorského centra Galerie Středočeského kraje.

Vstupenku pořídíte na pokladně jednotlivých objektů. 

Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51 - 53
Tel.: +420 725 377 433
E-mail: Pokladna-KH@gask_cz
Web: www.gask.cz

České muzeum stříbra Kutná Hora p. o.
Hrádek
, Barborská 28
Tel.: +420 327 512 159
E-mail: info@cms-kh_cz
Web: www.cms-kh.cz 

Průvodcovská služba Kutná Hora p. o.
Vlašský dvůr, 
Havlíčkovo nám. 552 
Tel.: +420 327 512 873
E-mail: vlasskydvur@pskh_czWeb: www.pskh.cz

Home » Destinace » Novinky » Spolu… za Kutnohorskou iluminací

Nahoru