Románská cesta

Románské kostely mají vazbu na pouť do Santiaga da Kompostela

Kutná Hora, Malín – kostel sv. Štěpána Jedna z nejstarších staveb na Kutnohorsku. Kostel byl postaven na dominantním vyvýšeném místě původního hradiště Slavníkovců. Má románské jádro z 12. stol., goticky přestavěn a dále upraven v 17. a 19. století. Ve věži jsou zachována románská okna. V areálu kostela se nachází barokní osmiboká kostnice,  resp. kaple Vzkříšení Páně a zvonice.

Kutná Hora, Malín – kostel apoštolů Jana a Pavla Předrománský jednolodní kostel, nachází se rovněž v areálu bývalého slavníkovského hradiště. Jádro kostela je z konce 10. století, přestavěn goticky, později několikrát upravován. V přízemí je lomený kamenný portál a ve 2. patře lomená okna.

Záboří nad Labem – kostel sv. Prokopa Románská centrální patrová stavba z kvádrového zdiva. Pochází  z poloviny 12. století. Další přestavby proběhly v letech 1722 a 1830. Střední patrová část spočívá na čtyřech válcovitých sloupech, tato část tvoří ve 2. patře věž. Vstupní románský portál patří mezi nejcennější díla našeho románského umění.

Jakub – kostel sv. Jakuba Románský tribunový kostel s apsidou a západní věží z kvádříkového zdiva. Svěcený roku 1165.  Fasáda na jižní straně je zdobena reliéfními postavami světců, což je ojedinělá,  mimořádně hodnotná sochařská výzdoba. Reliéfy nebyly původně určeny pro kostel sv. Jakuba, ale měly být pravděpodobně umístěny na průčelí jiné sakrální stavby. Z původní románské stavby je v autentické podobě dochované špaletové okno ve střední arkádě patra.

Úžice – kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel má románské jádro z 12. století. Byl rozšířen v období gotiky v 15. stol. a dále přestavován v 18. století. Z románského období pochází věž kostela a část zdiva lodi. Ve věži jsou sdružená románská okénka.

Uhlířské Janovice – kostel sv. Jiljí Románský obdélný kostel. V 11. století byl na pohanském obětišti postaven románský kostelík (nynější sakristie). Ve 13. – 14. století byl vybudován vlastní gotický kostel.  Kostel byl regotizován po ohni roku 1904. Presbytář je vyzdoben malovanými figurálními výjevy znázorňujícími scény ze života Ježíše Krista. Za kostelem se nachází barokní čtvercová márnice.

Vysoká – kostel Navštívení Panny Marie Raně gotický kostel z poloviny 13. století s mohutnou románskou věží a se sakristií, která byla pokládána za předrománský kostelík  z 10. století. Sakristie je zbytkem původní svatyně. Kostel zůstal dodnes zachován prakticky ve své původní pozdně románské podobě. Barokizace se zaměřila pouze na zhotovení nového mobiliáře. V I. patře věže jsou sdružená románská okénka (jedno je vždy zazděno).

Další zajímavosti:
Třebonín – kostel sv. Matěje
Zbraslavice – kostel sv. Vavřince
Pertoltice – kostel sv. Jiří
Soběšín – kostel sv. Michala
Žíšov – kostel sv. Mikuláše
Košice – kostel Narození Panny Marie

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Románská cesta

Nahoru