Renesanční cesta

Kutná Hora – Vysokostelská škola (dnes arciděkanství) Původně dřevěná škola je doložena k roku 1363. Budova arciděkanství je z let 1594 – 95, upravená raně barokně v letech 1692 – 95. V severním průčelí je renesanční portál z roku 1595, jsou zde emblémy hudby, věd a umění a kartuše se znaky příznivců školy.  Nad římsou se zvedá nástavec s anděly, kteří drží znak Kutné Hory. Nejvýše je na nástavci umístěn zemský globus – znak školy.

Nové Dvory – zámek Patrový čtyřkřídlý, původně renesanční zámek, přestavěný barokně v letech 1679 – 86. Zámek je spojený arkádovou renesanční chodbou s kostelem sv. Martina.

Čáslav – zvonice u kostela sv. Alžběty Poblíž kostela sv. Alžběty stojí nízká masivní renesanční zděná zvonice s jehlanovou střechou. Kostel sv. Alžběty byl původně renesanční z roku 1553. Byl přestavěn novorenesančně a později upraven novobarokně.

Čáslav – Podměstský mlýn č.p. 76 (Koželuhy) Patrová budova se sedlovou střechou. Renesanční mlýn z konce 16. století stojící na místě středověké stavby, byl barokně upraven v polovině 18. stol.

Starkoč – kostel Nanebevzetí Panny Marie Do hřbitovní zdi jsou vezděny renesanční náhrobky z konce 16. a počátku 17. století.   Krchleby – kostel sv. Václava Gotický kostel přestavěný renesančně počátkem 17. století (štít severského typu) a v roce 1861.

Losiny – bývalá tvrz č.p. 7 Obdélná přízemní budova s renesančními klenbami a obnovenými sgrafity. Založena ve 14. století, na počátku 18. století bylo sneseno první patro.

Další zajímavosti:
Kutná Hora – Jeneweinův dům (sgrafita)
Žleby – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Žáky – zámek
Červené Janovice – zámek
Zbraslavice – zámek
Čestín – zámek
Rataje n/S – zámek
Dobřeň – kostel sv. Václava: náhrobníky
Suchdol – zámek
Přítoky – tvrz č.p. 15

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Renesanční cesta

Nahoru