Od secese po sorelu

Kutná Hora – dům č.p. 521, Roháčova ul. Patrová novorenesanční novostavba z roku 1903 se secesní výzdobou fasády. Hlavní průčelí, obrácené do Roháčovy ulice, je zdobeno znaky Čech, Moravy a Slezska.                        

Kutná Hora – dům č.p. 413, U Kozlíků Puristický obchodní dům  z let 1927 – 1929. Architektura domu vychází z nautické symboliky (loď, lodní příď), ze souhry základních geometrických objemů.

Kutná Hora – dům č.p. 197, Masarykova ul. (průmyslová škola) Puristická budova zemské průmyslové školy, vybudována v letech 1924 – 1928.

Kutná Hora – dům č.p. 404, Havířská - budova Komerční banky Puristicky přestavěný obchodní a obytný dům byl postaven v letech 1927 – 1929. Význačným architektonickým prvkem domu je věžovitý rizalit na nároží.

Čáslav – pošta č.p. 204 a 183 Patrová budova s dvojpatrovou věží a secesní fasádou. Byla postavena kolem roku 1910 a upravena na počátku 20. let 20. století.

Ratboř – zámek Kotěra Dílo Jana Kotěry, zakladatele české moderní architektury, vybudován v letech 1911 – 1913. V monumentálním průčelí jsou umístěny Štursovy sochy personifikující Ducha a Hmotu.

Zruč nad Sázavou – Baťov Funkcionalistické sídliště. Tradice průmyslové výroby obuvi ve Zruči nad Sázavou sahá až do roku 1939, kdy firma Baťa začala stavět ve Zruči nad Sázavou svůj výrobní areál včetně celého zázemí pro své pracovníky, dnes nazývané Nová Zruč aneb Baťov.

Další zajímavosti:
Kutná Hora – budovy gážistů – funkcionalismus
Kutná Hora – dům se sgrafity v Puškinské ulici – socialistický realismus
Čáslav – sokolovna (z roku 1911), Masarykova ulice
Čáslav – Sbor církve čsl., Komenského č.p. 199 - funkcionalismus
Čáslav – Jeníkovské předměstí – socialistický realismus
Vrdy – Hemelíkovy vily, vila Štefánka – funkcionalismus
Červené Janovice – Kampelička – funkcionalismus
Hodkov – zámek – secesní přestavba
Rataje nad Sázavou – kampelička – funkcionalismus
Roztěž – zámek – secesní přestavba

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Od secese po sorelu

Nahoru