Jak se dařilo (nejen) cestovnímu ruchu v Kutné Hoře v roce 2022?

Cestovní ruch se na jaře 2022 otevřel optimističtěji a více nadějně než v minulých dvou letech. Nejprve kvůli propuknutí pandemie jarní návštěvnická sezona roku 2020 nezačala vůbec a v r. 2021 vládní nařízení umožnila památky otevřít až ve druhé polovině května (potažmo 11. května v případě parků a zahrad). Návštěva památek již není omezena a rovněž vnitřní hygienické předpisy pozbyly povinné nutnosti ochrany dýchacích cest. Číselně nelze zcela spravedlivě porovnat sezony 2022 a 2021, protože duben 2021 se nesl ve znamení uzavřených památek, nicméně srovnání celkové návštěvnosti kutnohorských památek má jasný závěr. V roce 2021 zavítalo do památek 535 612 návštěvníků, v roce 2022 to bylo již 843 680 návštěvníků. Návštěvnost stoupá, nicméně však ještě nedosáhla výše, na jaké se pohybovala v době před pandemií (konkrétně rok 2019 a návštěvnost památek 1 377 563 osob). Na vině je kromě stále výrazného úbytku zahraničních turistů také znepokojení potenciálních návštěvníků z finanční nejistoty, část návštěvníků ze zámoří navíc vnímá Evropu jako místo válečného konfliktu, což příjezdům ze zahraničí příliš nesvědčí.

Návštěvnost tedy sice nepřekročila hranici před covidem, ale oproti dřívějším rokům je zřejmý výrazný pozitivní posun. Oddělení cestovního ruchu každoročně rozesílá dotazníky, které jsou distribuovány v informačních centrech na území města Kutné Hory. Za rok 2022 bylo odevzdáno celkem 197 vyplněných dotazníků v českém jazyce a podle odpovědí lze usuzovat na pozvolný nárůst zvyšující se obliby pobytu s přenocováním, počet přenocování (nocí) se podle hodnot z r. 2021 pohyboval na hodnotě 1,9 (ještě v roce 2019 to bylo 1,8). Český statistický úřad v květnu tohoto roku zveřejnil data k předchozí sezóně, počet přenocování sice o 0,1 klesl na hodnotu 1,8 noci, věříme však, kulturní akce a festivaly v Kutné Hoře přilákají v roce 2023 návštěvníky na více dní. 48% návštěvníků přijede do Kutné Hory jen na jeden den, ale 29% návštěvníků zde stráví 1-2 noci a 23% se rozhodne pro ještě delší pobyt. Přitom v roce 2021 ve stejném šetření preferovalo jednodenní pobyt až 53%. Během celého pobytu pak návštěvník zavítá v průměru do 3-4 památek.

Kutná Hora nejčastěji přiláká návštěvníky díky svým jedinečným památkám a historickým místům. Z nich se pomyslným skokanem roku v návštěvnosti stala sedlecká katedrála s kostnicí, kterou oproti roku 2021 navštívilo v loňském roce o 87% více návštěvníků. Stala se tak pomyslným absolutním vítězem v návštěvnosti a také vítězem na poli církevních památek. Provozovatelé a majitelé kutnohorských památek navíc zvyšují atraktivitu svého místa konáním doprovodných akcí, v konkrétním případě sedleckého areálu katedrály s kostnicí jsou to doprovodné koncerty, výstavy, divadelní představení a v létě především oblíbené noční prohlídky. U profánních památek velmi dobře dopadla návštěvnost např. Dačického domu nebo Českého muzea stříbra na Hrádku.

Zvyšující se čísla pozorujeme i v případě návštěvnosti kutnohorských informačních center spravovaných městem (IC Kollárova a IC hlavní nádraží ČD). Návštěvnosti IC se sice zatím nesrovnala s návštěvností před nástupem pandemie, nicméně IC v Kollárově ulici zaznamenalo v roce 2022 návštěvnost 62% (30 000 osob) z návštěvnosti roku 2019, návštěvnost na IC na hlavním nádraží ČD se v roce 2022 pohybovala dokonce na 82% předcovidové návštěvnosti. Jak říká vedoucí oddělení informačních center a spolkového domu Martina Bucifal: „od roku 2021 vnímáme jako pozitivní změnu větší zájem o vícedenní pobyty (3 a více dní) a zaznamenáváme také častější dotazy na zábavní a sportovní vyžití a vyžití pro děti. V roce 2022 částečně nahradil pokles českých turistů zájem zahraničních turistů (kromě ruských a asijských). Velmi výrazně se změnila skladba návštěvníků. V roce 2019 tvořili zahraniční turisté 74% návštěvníků, v letech 2020 a 2021 to bylo kolem 30% a v roce 2022 46%. Přestali jezdit Číňané a Rusové, nahradili je Evropané, především Dánové, Švédové, Francouzi, Poláci, Angličané a návštěvníci z Ameriky.“ Řady zaměstnanců turistického informačního centra také několikrát do roka rozšíří studenti plnící si praxi, a nejedná se vždy jen o studenty české národnosti. Na jaře 2022 absolvoval svou praxi na IC Kollárova také student Alan z Francie, který se nejen aktivně zapojil do činnosti, ale s nadšením se začal učit také česky.

Velmi dobré jsou v Kutné Hoře podmínky pro cyklisty, kromě rozličných tras cyklovýletů vyšlo město cyklistům vstříc a rozšířilo nabídku kol k vypůjčení. Ve dvou informačních centrech je možné půjčit si klasická kola (horská či krosová), na pobočce v Kollárově ulici jsou k dispozici také dvě elektrokola. Cyklisté si zároveň mohou vypůjčit další vybavení sloužící k bezpečné jízdě – svítilny a helmy. Oddělení cestovního ruchu na jaře nafotilo sérii fotografií na propagaci Kutnohorského elektrokola, která byla následně využita i v propagaci cyklovýletů po okolí Kutné Hory. Turistická oblast KUKO, jejímž členem je Kutná Hora od roku 2019, využila klasická kola z kutnohorského infocentra do videa Kutná Hora královská.

S pozitivním ohlasem se setkal již tradiční festival Kutnohorské léto, kdy součástí 14. ročníku bylo mimo jiné velmi úspěšné scénické představení Příběh mince. Zaměstnanci Průvodcovské služby odehráli ve Vlašském dvoře během 6 vyprodaných produkcí představení pro dohromady 748 osob. Tajemný příběh o kutnohorském stříbře se proto díky vřelému přijetí diváků vrátí na jeviště i v létě 2023. Za akci s největším a nejlepším ohlasem označila ředitelka Průvodcovské služby Andrea Kapounková keramické trhy, jejichž první ročník proběhl na počátku října 2022. Díky vřelému přijetí veřejností se i sezóně 2023 uskuteční další ročník trhů s autorskou keramikou, ražbou mincí, dílničkami a občerstvením.

Dařilo se však nejen na poli kulturních akcí, ale oddělení cestovního ruchu pokračuje v úpravách veřejného prostoru. V srpnu byl na Palackého náměstí před parkem u 3 pávů zrevitalizován panel dříve používaný coby navigační systém. Jeho novým využitím je nyní prezentace partnerských měst Kutné Hory. Oddělení cestovního ruchu dále pracovalo na aktualizaci map a orientačního systému, výsledkem čehož je výtisk nových map dostupných na infocentrech a výměna venkovních map (plánováno a uskutečněno počátkem roku 2023). Připomeňme, že část venkovních map byla ve špatném stavu (oprýskání, znečištění, posprejování) a že venkovní mapy navíc musí korespondovat s novými mapami tištěnými, které jsou k dostání na infocentrech.

Obnovena byla také spolupráce na poli partnerských měst a v rámci mezinárodních organizací, jejichž členem město Kutná Hora je (jmenovitě OWHC - Organization of World Heritage Cities). V květnu zástupci vedení města a oddělení cestovního ruchu navštívili v Německu partnerské město Bingen u příležitosti pozvání na kongres cestovního ruchu po pandemii. Vřelé partnerské vztahy byly upevněny i návštěvou zástupců měst Bingen, Remeš, Kremnica a Tarnowské Góry během 26. ročníku setkání hornických měst a obcí, jehož hostitelem se v roce 2022 stala právě Kutná Hora. Město, pro které byla akce tohoto typu novinkou, se úkolu zhostilo s důstojností a přivítalo zhruba 750 zástupců a členů hornických spolků.

Od poloviny srpna do poloviny září byla Kutná Hora součástí výstavy "It's good to live in..." organizace OWHC, kdy na náměstí Place d'Youville v centru kanadského Québecu byly vystaveny fotografie vybraných 22 členských měst. Fotografie zachycující alej světců s pohledem na kostel sv. Jakuba ukazovala vedle měst jako Řezno, Nice, Štrasburk, Vídeň nebo Krakov krásu města a jeho přátelskou atmosféru.

Rovněž při organizaci OWHC, tentokrát v listopadu, reprezentovala Kutná Hora jako jediná česká UNESCO destinace svou zemi na workshopu v rumunském městě Buzau. Tématem workshopu 4th Regional Workshop for Europe on the Role of Visitor Centres in UNESCO Designated Sites byla udržitelnost cestovního ruchu, řízení návštěvníků a nabídka služeb turistických informačních center. Po předchozích ročnících v německém Bambergu a italském Ercolanu, kdy se se svými poznatky za město Kutná Hora úspěšně účastnila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Monika Pravdová, seznámila se situací v Kutné Hoře své zahraniční kolegy vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Kristýna Šimonová.

Postupně se uskutečnilo 8 návštěv novinářů a zahraničního zastoupení v rámci fam a press tripů, oddělení cestovního ruchu spolupracuje se Středočeskou centrálou cestovního ruchu a přímo také s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Na počátku září skupina zástupců cestovních kanceláří z Japonska a Tchaj-wanu cestovala po středních Čechách, nevynechali ani Kutnou Horu, kde je zaujala především expozice kutnohorské knihtiskárny. Na jejich návštěvu navázal o týden později japonský influencer Yohei Komatsubara, který chtěl poznat nejen historii a památky, ale velmi se zajímal i o české tradice a kuchyni. Poslední press/fam trip proběhl začátkem listopadu 2022, kdy byl připraven program pro touroperátory z Norska při příležitosti otevření nové linky Eurowings. Pro účastníky press a fam tripů je vždy připravován program zahrnující nejznámější kutnohorské objekty spolu se zážitkovou turistikou. Novináři, influenceři, majitelé cestovních kanceláří a touroperátoři si tak vyzkoušeli vlastnoruční ražbu mince ve Vlašském dvoře, výrobu pohlednice v Muzeu knihtisku nebo absolvovali degustaci v Muzeu čokolády.

Sezóna roku 2023 má více než krásně nakročeno do své druhé poloviny. Věříme, že návštěvníci budou spokojeni, ať už se budou do Kutné Hory vracet, nebo krásy města stříbra objeví poprvé.

tz., Kristýna Šimonová
1. 7. 2023

Home » Destinace » Cestovní ruch » Tiskové zprávy » Jak se dařilo (nejen) cestovnímu ruchu v Kutné Hoře v roce 2022?

Nahoru