Gotická cesta

Kutná Hora – chrám sv. Barbory Gotická pětilodní katedrála, po pražském svatovítském chrámu zřejmě druhý nejdůležitější kostel v ČR. Byl založen jako hornický, což dokládá i jeho zasvěcení patronce havířů sv. Barboře. Stavba dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. Na řadě míst se dochovala bohatá sochařská a kamenická pozdně gotická výzdoba, místy se zachovaly pozdně gotické nástěnné malby. U katedrály se nachází kaple Božího Těla – čtvercový halový trojlodní prostor, původně měl sloužit jako kostnice. Za jezuitů v 17. stol. však začal být označován jako kaple Božího těla, protože se tu o velikonočních svátcích vystavoval Boží hrob.

Kutná Hora – kostel sv. Jakuba Gotická obdélná trojlodní hala. Kostel byl založen po roce 1330. Úpravy gotické a barokní. Byl první monumentální kutnohorskou stavbou; severní věž je 85 metrů vysoká, jižní věž zůstala nedostavěna. Uvnitř jsou zbytky gotických nástěnných maleb.

Kutná Hora – kostel Matky Boží na Náměti Gotická trojlodní stavba byla zpočátku financována z výtěžku z prodeje stříbrné rudy, která spadla při obchodování na zdejším rudném trhu z lavic na zem. Po skončení trhu byla spadlá ruda nametena na  hromadu a prodána. V podlaze před stupněm do presbytáře označuje pískovcová dlaždice s iniciálami P. B. místo, kde byl pohřben největší malíř českého baroka Petr Brandl.

Kutná Hora – Hrádek Původně byl tvrzí, přestavěn na pozdně gotický městský hrad. Dnešní stavba pochází z doby před rokem 1420 a byla přestavěna 1485 – 1504, upravena v renesanci a baroku. Uvnitř je řada místností zaklenutých křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem a sál s renesančním malovaným stropem.

Kutná Hora – Kamenný dům Dvojpatrová gotická stavba. Výzdoba trojúhelníkovitého štítu domu má jednotnou myšlenkovou koncepci sestavenou tak, aby gradovala ve vrcholu trojúhelníka. Základním motivem je téma lidského pádu do hříchu a jeho vykoupení.

Malešov – tvrz Mohutná čtvercová trojpatrová věž, obklopená zbytky opevnění. Tvrz z doby před rokem 1359 byla upravena v 16. století a roku 1738 změněna na sýpku. Zachována dvě gotická okna.

Chlístovice – zřícenina hradu Sion Zřícenina nevelkého hradu z 15. stol., původně snad zde bylo slovanské hradiště ze starší doby hradištní. Kolem hradu jsou pozůstatky obléhacích stanovišť z roku 1437. Ve skále pod hradem je pískovcový reliéf Jana Roháče z Dubé.

Čáslav – kostel sv. Petra a Pavla Nejstarší část kostela představuje malý románský kostelík sv. Michala, který tvoří dnešní sakristii. Katastrofální požár, který zničil celé město, postihl také tento kostel. Byl tedy pak v letech 1537 – 1542 přestavován ve slohu pozdně gotickém. V podvěžní kapli byly roku 1910 objeveny tělesné ostatky Jana Žižky z Trocnova.

Další zajímavosti:
Sv. Kateřina – kostel sv. Kateřiny
Bílé Podolí – kostel sv. Václava
Semtěš – věž tvrze
Markovice – kostel sv. Marka
Bratčice – kostel sv. Václava
Přibyslavice – kostel sv. Václava
Kozohlody – kostel Všech Svatých
Vlkaneč – kostel sv. Jakuba Většího
Chlum – hrad Chlum
Dobrovítov – kostel sv Václava
Michalovice – kostel sv. Matouše
Třebětín – kostel Navštívení Panny Marie
Bohdaneč – kostel Zvěstování Panny Marie
Slavošov – kostel sv. Petra a Pavla
Hodkov – kostel sv. Václava
Kácov – kostel Narození Panny Marie
Rataje – hrad Pirkštejn
Talmberk – zřícenina hradu Talmberk

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Gotická cesta

Nahoru