Dotkněte se historie, kutnohorská radnice po staletích opět ožila prostřednictvím ilustrace

Zajímavý pohled do dávné historie města Kutné Hory nabízí od září informační panel na Palackého náměstí nedaleko knihkupectví Kosmas. Stojí v místě, kde v letech 1499 až 1770 stávala kutnohorská radnice. Město Kutná Hora ve spolupráci s Českým muzeem stříbra v rámci společného projektu připravily znázornění, jak vypadala a ve kterých místech stávala, než při požáru města v roce 1770 lehla popelem.

„Z dochovaných zdrojů víme, že se jednalo o ohromný komplex, který vznikl spojením několika měšťanských domů,“ uvedla Lenka Dytrychová z oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, která na projektu spolu s Josefem Kremlou, historikem Českého muzea stříbra v Kutné Hoře pracovala.

Ve sbírkách kutnohorského muzea se podle slov historika Josefa Kremly dochovalo hned několik velmi podobných nákresů bývalé kutnohorské radnice, které ale všechny vznikly až pár let po zboření jejích ohořelých zbytků. „Velmi podrobný popis samotné radní síně sepsal krátce před rokem 1675 kutnohorský jezuita Jiří Kořínek ve svých Starých pamětech kutnohorských. Další velmi zajímavá kresba radnice je i součástí důlní mapy okolí města od Jana Mitise z roku 1750, tedy pár let před požárem, která je uložena v Rakouském státním archivu,“ konstatoval historik Kremla.

Z bývalé kutnohorské radnice se dochovalo do současnosti jen několik prvků, víte, kde se nalézají? Jednoho z dochovaných kamenných prvků z bývalé radnice se můžete přímo dotknout a to v horní části Palackého náměstí. Chcete se dozvědět více? Přijďte se podívat do centra města,“ vyzvala zájemce Lenka Dytrychová.

Soutěž Kutnohorských listů:

Které prvky z kutnohorské radnice se dochovaly do současnosti. Kde se nalézají?

Do slosování budou zařazeny odpovědi, které budou obsahovat vždy název dochovaného prvku a kde se v současné době nalézá. Uzávěrka soutěže je do 30. listopadu. Odpovědi do soutěže je možné zasílat e-mailem na pravdova@mu_kutnahora_cz. Vylosujeme tři výherce, kteří obdrží balíček kutnohorských suvenýrů. Prosíme o uvedení telefonního čísla, abychom mohli výherce kontaktovat a domluvit předání výhry.

tz. Kutnohorské listy

Home » Destinace » Novinky » Dotkněte se historie, kutnohorská radnice po staletích opět ožila prostřednictvím ilustrace

Nahoru