Święto Cukierników 5. 5.

Dzień, w którym prezentują swoje umiejętności kutnohorscy cukiernicy, piekarze i właściciele kawiarń. Spacerując historycznym centrum można skosztować  wyrobów biorących udział w konkursie.


Data: 05. 05. 2018

Miejsce:
 České muzeum stříbra - Hrádek

Organizator: 
PROSTOR PLUS, o.p.s.
Kontakt: Mgr. Edita Dvorská
Tel.: +420 739 717 325
E-mail: dvorska@cms-kh_cz

Cukrářské slavnosti

 

Home » Destinace » Kultura » Akcje tradycyjne 2018 » Święto Cukierników 5. 5.

Up