Aktivity cestovního ruchu (nejen) v Kutné Hoře v roce 2023

Rok 2023 s úspěšnou návštěvností

Památky v Kutné Hoře nespí a stejně tak se k zimnímu spánku neukládá ani turistická sezona.
Za 12 měsíců roku 2023 kutnohorské památky[1] zaznamenaly celkem 1 030 633 návštěv a zvýšilo návštěvnost o 186 953 osob (nárůst o 22%). Stejně jako v roce 2022 i v návštěvnické sezoně 2023 zaznamenali nejvyšší návštěvnost v sedleckém areálu katedrály s kostnicí (290 856 osob). Ze sledované návštěvnosti se pomyslným skokanem roku stal kostel sv. Jakuba, který navštívilo o 78% osob více než v  loňské sezóně.

Oddělení cestovního ruchu i nadále pokračuje se sběrem dat od návštěvníků pomocí dotazníků distribuovaných v informačních centrech a návštěvnických objektech. Za rok 2023 bylo vyplněno 208 dotazníků, z nichž vyplynulo, že polovina respondentů (106 osob) navštívila Kutnou Horu poprvé.
U velké většiny dotazovaných návštěvníků je však Kutná Hora známá jako město zapsané na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO. Podle dotazníků je nejvyhledávanějším cílem návštěvy chrám svaté Barbory (180 osob), sedlecký areál (189 osob) a Vlašský dvůr (127 odpovědí).

Součástí zprávy o uplynulé návštěvnické sezoně je i informace o využití ubytovacích zařízení.
V době publikování této zprávy (únor/březen 2024) Český statistický úřad zatím nezveřejnil data k využití ubytovacích zařízení v roce 2023, podle oficiální zprávy od Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj však můžeme očekávat vyšší údaj, než byla v roce 2022 hodnota 1,8 noci. Zpráva rovněž informuje o zahraničních hostech ve Středočeském kraji, kde velkou část kromě Čechů tvoří návštěvníci z Německa, Polska a Slovenska. Návštěvníci těchto zemí jsou také pravidelnými respondenty dotazníků distribuovaných oddělením cestovního ruchu a vnějších vztahů do turistických objektů ve městě.

Zavřeno? Neznamená, že se nic neděje.

V některých případech byla návštěvnost turistických cílů poznamenaná nutným uzavřením objektu z důvodu oprav či stěhování. Stalo se tak u Tylova památníku, jehož provozovatelem je České muzeum stříbra, který je z důvodu rekonstrukce uzavřen. Obdobná situace nastala u městské příspěvkové organizace Galerie Felixe Jeneweina. Galerie fungovala do konce října 2023 v prozatímních prostorách domu U Havířů v době, kdy zázemí jejich původního sídla v Sankturinovském domě na Palackého náměstí procházelo náročnou rekonstrukcí.

Závěrečná třetina roku 2023 se tak u Galerie Felixe Jeneweina nesla v duchu velkých změn a stěhování – galerie se připravovala na přesun do nově opravených prostor a zařizování nových expozic. Přípravy a stěhování si vyžádaly v listopadu a prosinci uzavření galerie. Stěhování a dočasné uzavření se nevyhnulo ani městskému Informačnímu centru. To se po 3 letech vrátilo zpět do původních, nyní ale rovněž nově opravených a vybavených místností přízemí Sankturinovského domu. Galerii Felixe Jeneweina i městskému Informačnímu centru přejeme v novém sídle hodně úspěchů a spokojených návštěvníků!

Dočasné uzavření Informačního centra na Palackého náměstí se naštěstí neodrazilo v návštěvnosti. Ačkoli v prosinci 2023 využilo služeb infocentra o 408 méně návštěvníků, celková návštěvnost se od roku 2022 takřka neliší (za rok 2022 přišlo do informačního centra 30 374 osob, za rok 2023 to bylo 30 507 osob).

A co novináři?

Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů aktivně spolupracuje s Turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko, mimo jiné na přípravě programů pro skupin novinářů, influencerů či zastoupení cestovních společností. Celkem se uskutečnilo 7 návštěv se zastoupením ze Španělska, Francie, Kanady, Brazílie, Koreje, Taiwanu a Malajsie. Již nyní, na počátku března roku 2024, jsou s turistickou oblastí domluveny 3 fam/press tripy, což jistě není konečné číslo.

Veletrhům neodzvonilo

Kutná Hora se v roce 2023 mohla hned několikrát prezentovat na tuzemských veletrzích (nejen) cestovního ruchu. Přizváno bylo městské infocentrum na stánek Středočeského kraje veletrhu For Bikes, který se zaměřuje na cyklisty, cyklovybavení a cykloturistiku. Městské informační centrum funguje také jako půjčovna kol a zaměstnanci zájemcům rádi doporučí hezké vyjížďky na kole po Kutnohorsku, což jsou také témata hojně na veletrhu sdělovaná. Krásnému zastoupení se těšila Kutná Hora na březnovém veletrhu Holiday World v pražských Letňanech. Stánek Středních Čech oživila ražba mince v podání průvodců z Vlašského dvora (Průvodcovská služba Kutná Hora, p.o.) a ukázka tisku díky muzeu Knihtiskárna pana Tomáše Gryče. Protože gastro a lokální produkty jsou čím dál tím vyhledávanou oblastí turismu, přítomna na stanovišti Středních Čech byla i rodinná firma Vinné sklepy Kutná Hora. Oddělení cestovního ruchu zaujalo své pozice na stánku členských svazků obcí Česká inspirace a České dědictví UNESCO a zástupy nadšených zájemců informovalo o tom nejlepším, co Kutná Hora nabízí. Součástí aktivit byla i soutěž s rychlokvízy, která prověřila znalosti návštěvníků o turistických zajímavostech Kutné Hory a dalších historických měst.

Hned v následujícím měsíci dubnu oddělení cestovního ruchu po dva dny zpestřovalo program na stánku České inspirace a Českého dědictví UNESCO v rámci veletrhu Flora Olomouc. Tento veletrh zaznamenal vysokou návštěvnost, kdy během 4 dnů zavítalo na veletrh přes 53 000 osob.

Brněnský veletrh GO&REGION tour navazuje již tradičně na konferenci cestovního ruchu TravelEvolution. Oddělení cestovního ruchu (vedoucí Kristýna Šimonová, asistent oddělení Lenka Dytrychová) si vyslechlo novinky o distribuci turistů v prostoru a čase, udržitelnosti cestovního ruchu na venkově, spotřebitelském chování a udržitelném turismu, využití pocitových map k udržitelnému cestovnímu ruchu nebo o vlivu sociálních sítí a influencerů. Zpestření poskytl výklad o kompostovatelných toaletách a caravaningu v Evropě. Na veletrhu GO&REGION tour návštěvníky stánku České inspirace a Českého dědictví UNESCO čekaly úkoly v podobě oblíbeného rychlokvízu. Především v pátek tvořili početnou skupinu návštěvníků stánku studenti středních a vysokých škol se zaměřením na cestovní ruch, kteří se do kvízových otázek pustili s opravdovým zápalem a sportovním nadšením. Zastoupení Kutné Hory velmi potěšilo, že příchozí návštěvníci město znali a mluvili o něm jen v superlativech.

Spolupracujete? Ano, rádi.

Sedlecká farnost nevlastní jen nejvyhledávanější památky (katedrála s kostnicí) ve městě, ale sama produkuje i vlastní atraktivní doprovodný program. Rok 2023 se v Sedlci nesl v duchu připomínky 300 let od úmrtí jejich dvorního architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Projekt Santini Immortalis nabídl během celého roku 37 akcí spojených s nesmrtelným dílem a odkazem Santiniho a propojil se sedleckou farností spoluprací na přípravě a realizaci mimo jiné město Kutná Hora, Turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko, Galerii Středočeského kraje, Dačického dům, Knihovnu Kutná Hora a České muzeum stříbra.

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Kutná Hora a dále Českým muzeem stříbra a Galerií Středočeského kraje připravil na konci srpna třetí ročník oblíbeného Kutnohorského PARKování. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi představilo kutnohorské pověsti vtipnou a originální formou.

Skvělou práci odvedla příspěvková organizace Průvodcovská služba Kutná Hora. Scénické představení Příběh mince, které se v létě vrátilo na pódium nádvoří Vlašského dvora, zaznamenalo úspěch u domácích diváků a návštěvníků z dáli, kteří na představení zorganizovali samostatný autobusový zájezd. Průvodcovská služba připravila i další vydařený podzimní Keramický trh a pomyslným zlatým hřebem byly adventní trhy ve Vlašském dvoře. Po 3 adventní neděle se zapojili lokální i vzdálenější prodejci, na programu trhů se podílel Dům dětí a mládeže Kutná Hora, kutnohorská hudební uskupení, dětská taneční skupina z Čáslavi Tančím a mnoho dalších.

Budujeme, opravujeme…

Turistický mobiliář města, kam patří i posezení a lavičky, je věcí hojně využívanou. Bohužel tyto prvky často trpí nejen počasím a vlivy vnějšího okolí, ale také činností vandalů, proto bylo nutné dle potřeby přikročit k opravě. Část turistického mobiliáře se nachází i na oblíbené turistické trase na Kaňku a na Sukově, kde místní lavičky byly již ve velmi špatném stavu, dřevo bylo porostlé mechem, trouchnivělo a sezení tak nebylo ani pohodlné, ani bezpečné. Problém byl dále s naučnými tabulemi, některé byly vyvráceny a provizorně byly opřeny o tabule sousední. Oprava laviček a tabulí na Kaňku a na Sukově proběhla ve spolupráci s technickým oddělením města Kutná Hora a Technickými službami s.r.o., kterým tímto děkujeme za odvedenou práci.

V roce 2023 proběhla aktualizace mapových tabulí u parkovišť a přidány byly i mapy města do nově zbudovaných zastávek autobusů, o kterých byla zpráva publikována ZDE. V tuto chvíli mají tedy všechny mapy (tabule u parkovišť a zastávek autobusů, tištěná mapa města) jednotný vizuální styl a zajišťují turistovi jednoduchou orientaci po městě.

Něco nového ze zahraničí?

Díky spolupráci oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů s organizací měst světového dědictví OWHC se skupina žáků ze Základní školy Kamenná stezka zúčastnila v červnu semináře pro žáky základních škol zaměřeného na světové kulturní dědictví. Spolu s pedagogem Jakubem Obrazem a vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Kristýnou Šimonovou tak děti v Banské Štiavnici zahájily první rok celkem čtyřletého semináře, který účastníky zavede ještě do Vídně, Budapešti, Kutné Hory a možná i do jiných UNESCO měst.

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury využil jubilejního 30. ročníku Svatováclavských slavností k prohloubení vztahů spolupráce s diplomatickým zastoupením zemí, kde má Kutná Hora partnerská města. Na tradiční přehlídku vín a doprovodný program byli 30. září pozváni velvyslanci a vedoucí diplomatických misí v zahraničí. Prostor arkád ve Vlašském dvoře za organizační pomoci Průvodcovské služby Kutná Hora se stal místem důstojného setkání, kdy vedení města kromě ředitelů městských společností přivítalo chargé d'affaires Ukrajiny pana Vitalije Usatého, velvyslance Polska pana Mateusze Gniazdowského s chotí a velvyslankyni Bosny a Hercegoviny paní Martinu Mlinarević.

Nejen Kutná Hora má svůj historický průvod – Královské stříbření. Polské partnerské město Tarnowskie Góry se pyšní dlouholetou tradicí průvodu Gwarki, během které jsou připomenuty historické osobnosti z polských dějin (např. král Jan III. Sobieski). Od starosty Tarnowskiech Gór obdrželo město pozvání na setkání při příležitosti průvodu spojeného s místními slavnostmi a město Kutná Hora zde ve dnech 9. – 11.9. zastupovala Kristýna Šimonová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů. Těšíme se, že v Kutné Hoře budeme moci svým polským kolegům vřelé přijetí oplatit!

4. 10. 2023 přivítalo oddělení cestovního ruchu spolu s místostarostkou Kateřinou Špalkovou hosty ze základní školy v Egeru, který je jedním z partnerských měst Kutné Hory. Děti se staly hosty Základní školy Žižkov a ve Vlašském dvoře si po uvítání vyzkoušely vlastnoruční ražbu mince a dozvěděly se, co dříve lukrativní práce mistra pregéře znamenala. Mezinárodní návštěva na Základní škole Žižkov - Kutnohorské listy (kutnohorskelisty.cz)

O necelé dva týdny později, od 14. do 17. 10. se skupina z Kutné Hory vydala do partnerského města Bingen (Německo) ve složení místostarostka Kateřina Špalková, vedoucí odboru cestovního ruchu, školství a kultury Dagmar Ostřanská a vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Kristýna Šimonová. Naši partneři uskutečnili slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí podepsání úmluvy o partnerské spolupráci. Na setkání byla od německých přátel oceněna i paní Eva Hnátková, která před odchodem do důchodu zajišťovala partnerskou spolupráci pro Kutnou Horu. Výročí partnerství s městem Bingen - Kutnohorské listy (kutnohorskelisty.cz)

Zprávu zpracovala:
Kristýna Šimonová, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Městský úřad Kutná Hora

V Kutné Hoře 1. dubna 2024[1] Sběr dat probíhá u památek: chrám sv. Barbory, České muzeum stříbra - Hrádek, Vlašský dvůr, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci spolu se sedleckou kostnicí, kaple Božího těla, Spolkový dům, kostel sv. Jana Nepomuckého, České muzeum stříbra – Kamenný dům, Galerie Středočeského kraje, Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel, kostel s. Jakuba, kostel Panny Marie Na Náměti, Muzeum lega, Dačického dům, Galerie Felixe Jeneweina, Knihtiskárna

Home » Destinace » Cestovní ruch » Zprávy z cestovního ruchu a kultury » Aktivity cestovního ruchu (nejen) v Kutné Hoře v roce 2023

Nahoru