Cesta historických slohů (historismus a romantismus)

Kutná Hora – Evangelický kostel č.p. 308 Novorenesanční stavba z let 1887 – 88. K jeho zadní části byla přistavěna fara.

Kutná Hora – kaple Nejsvětějšího Srdce Páně u kláštera řádu sv. Voršily Novobarokní kaple byla postavena v letech 1899 – 1904. Je součástí barokního areálu nedostavěného kláštera řádu sv. Voršily.

Kutná Hora – Vlašský dvůr Složitý stavební soubor dvoupatrových budov seskupených v nepravidelném oválném půdorysu. Zřejmě starší opevněné sídlo sloužilo od 90. let 13. století jako bezpečné skladiště stříbrné rudy v tehdy ještě neopevněné hornické osadě. K nejstarším částem patří hranolová věž se zrušeným průjezdem, zbytky královského paláce, kaple a průjezd se šnekovým schodištěm. Zbývající části byly vystavěny při rekonstrukci v letech 1893 -98.

Žehušice – zvonice Zděná zvonice v maurském stylu byla postavena kolem roku 1800.

Žleby – zámek (francouzská novogotika) Čtyřkřídlý zámek s uzavřeným arkádovým nádvořím. Původní  gotický hrad byl přestavěn renesančně, barokně a novogoticky v letech 1849 – 1878.

Filipov – zámek (anglická – tudorská novogotika) Zámek je v jádře barokní patrová stavba s věží, přestavěná v letech 1863 – 65 ve stylu romantické gotiky. V parku stojí hrobní kaple z roku 1877.

Čáslav – synagoga Patrová budova s fasádami v maurském stylu. Uprostřed průčelí je rozměrná nika.

Čáslav – Evangelický kostel Trojlodní kostel postavený v novorománském stylu. V těchto místech stál minoritský klášter, který zanikl za husitských válek.

Zruč nad Sázavou – zámek Původní gotický hrad ze 14. století byl často přestavován a rozšiřován. Dnešní podoba je  novogotická s pozdně romantickými prvky.

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Cesta historických slohů (historismus a romantismus)

Nahoru