Barokní cesta

Kutná Hora – kostel sv. Jana Nepomuckého Barokní jednolodní kostel, postaven v letech 1734 – 53. Na průčelí jsou sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, na bráně vedle kostela je socha sv. Jana Nepomuckého.

Kutná Hora – Morový sloup Jehlan se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na válcovém podstavci, před pilíři jsou sochy havířů. Sedmnáct metrů vysoký morový sloup je cennou památkou kutnohorského baroka (1713-1715).

Kutná Hora – klášter řádu sv. Voršily Stavba byla započata v roce 1735, práce pokračovaly až do roku 1749. Řád Voršilek se zabýval výchovou a vzděláním mladých dívek, a proto byla součástí areálu i škola a penzionát. 

Kutná Hora – Jezuitská kolej Založena v r. 1624 císařem Ferdinandem II.. Dvojpatrová rozlehlá raně barokní budova na půdorysu obráceného písmene F. Po r.1775 byla upravena na kasárna. V letech 1843 – 1844 stavební úpravy kasáren v pozdně klasicistním duchu. Na konci 19. stol. byla odstraněna spojovací chodba mezi kolejí a chrámem sv. Barbory.

Sedlec – kaple Všech svatých s kostnicí Dvojpatrová gotická kaple z doby kolem r.1330, barokně upravená. Typologicky je to gotický karner, v dolním patře je čtvercová trojlodní kostnice s barokní výzdobou. Jsou zde umístěny kosterní pozůstatky asi 40 000 obětí moru a válečných událostí. Veškerá výzdoba je uspořádána z lidských lebek a kostí (oltář, svícny, lustr apod.).

Sedlec – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a cisterciácký klášter Pětilodní katedrála s trojlodní příčnou lodí na půdorysu latinského kříže, postavená kolem roku 1300, byla vypálena husity a obnovená v letech 1699 – 1707. Je to přední památka gotiky a barokní gotiky. Konventní budova kláštera je vrcholně barokní, patrová, se třemi křídly. Z vnitřních prostor vyniká refektář, který je bohatě zdoben malbami. Do konventní budovy byla v roce 1812 přenesena tabáková manufaktura.

Sudějov – poutní kostel sv. Anny Barokní jednolodní stavba, po stranách průčelí stojí dvě patrové hranolové zvonice. Před kostelem je osmiboká kaple, ve které vyvěrá pramen. Kaple byla postavena v první polovině 18. století a později upravena. Naproti kostelu stojí barokní fara.

Bykáň – kostel Nanebevzetí Panny Marie Barokní jednolodní kostel postavený kolem roku 1720 na místě gotické stavby  ze 14. století. Na vnitřní jižní stěně kostela je náhrobek z roku 1742. Na vnější straně presbytáře je mramorový náhrobník z roku 1562.

Další zajímavosti:
Hlízov – zámek, boží muka
Nové Dvory – zámek, klášter
Chotusice – kostel sv. Václava
Žehušice – kostel sv. Marka
Horušice – jesuitská residence
Horky – hospodářský dvůr
Zbyslav- kostel Nejsvětější Trojice
Starkoč – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Žleby – usedlost č.p. 63, hospodářský dvůr
Tupadly – zámek, looggie
Schořov – kaple Nanebevzetí Panny Marie
Žáky – zámek
Kluky – kostel sv. Jana Křtitele, zvonice, márnice
Uhlířské Janovice – kostel sv. Aloise, Fara č.p. 1
Žíšov – kostel sv. Mikuláše
Solopysky – kostel sv. Bartoloměje
Suchdol – kostel sv. Markéty, fara, sýpka
Mezholezy – hospoda č.p. 6

Home » Destinace » Památky » 10 století architektury » Barokní cesta

Nahoru