Výstava Horizonty mlhy

1. 06. 2022 - 31. 12. 2022, 00:00

Od 1. června do 31. prosince 2022 probíhá v zámecké kapli autorská výstava fotografií s názvem Horizonty mlhy. Autorkou je velice nadaná Irena Armutidisová. Výstavu lze volně navštívit v průběhu otevírací doby zámku 

Horizonty mlhy

Krajina pokrytá mlhou nebo údolí v mlžném oparu, patří mezi často opakovaná místa, ona topoi, která provázejí myšlení a  vyprávění zajímavých příběhů člověka v  jeho dějinách od mytologických počátků až po líčení významných historických událostí. Tyto opakující se vyprávěcí formy měly určitý reálný základ v  prožitku historických lidí, kteří byli konfrontováni s náhle se objevivší mlhou na cestě v údolí či na svazích kopců jako s něčím nejasným, podivným a  záhadným. A  přestože život moderního člověka již není tak provázán s mytologií a vyprávěnými příběhy, mlhy v krajině ani dnes neztrácejí svůj půvab a zajímavost v našem zážitku při pohledu z horské vyhlídky na zamlžené okolí či alespoň na pohlednicích, která ukazují památná místa, vyrůstající z mlžného oparu. Fotografie z cyklu Horizonty mlhy představují ony přechodné okamžiky, kdy se v přírodě usazuje, případně pozvolna rozpouští mlžná clona. Jednou z  podstatných funkcí umělecké tvorby je zachycení určitého konkrétního objektu v  čase prostřednictvím fotografi ckého přístroje a  jeho pozdější zpřítomnění ve dvourozměrném obraze. Tyto fotografie krajiny v  mlze jsou tak skutečně fotografickými obrazy, nikoli dokumentárními momentkami náhodně volenými na cestách.

Irena Armutidisová doc. Mgr. 

/1956/

Mimo vlastní fotografickou tvorbu a pedagogickou práci /Ateliér reklamní fotografi e FMK UTB ve Zlíně/ zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografi i a věnuje se kurátorské činnosti. Spolupracuje s  Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, kde realizovala své fotografie ve veřejném prostoru. Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých veřejných a soukromých sbírkách a zahraničních galeriích. Autorka žije a pracuje ve Veverských Knínicích u Brna.

Pořadatel: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Muzeum českého venkova – zámek Kačina
Tel.: +420 602 187 700
E-mail: nzm.kacina@nzm.cz
Web: www.nzm.cz

22404-20220627-160921-kopie.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Místo konání: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.nzm.cz