PRVNÍ REPUBLIKA – VZESTUP A ROZKVĚT MLADÉHO STÁTU

4. 10. 2018 - 10. 01. 2019, 00:00

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA
si Vás dovolují pozvat na kurz
PRVNÍ REPUBLIKA – VZESTUP A ROZKVĚT MLADÉHO STÁTU
 

PŘINÁŠÍME VÁM DRUHOU ČÁST DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VĚNOVANÉHO STOLETÉMU VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. PŘED STO LETY VZNIKL SAMOSTATNÝ STÁT ČECHŮ A SLOVÁKŮ. DOZVÍTE SE, JAK SE ŽILO V MLADÉM STÁTĚ, JAKÝMI ÚSPĚCHY SE MOHL CHVÁLIT I S ČÍM MUSEL BOJOVAT. KDO BYL POPULÁRNÍ, CO BYLO V MÓDĚ, CO SE ČETLO A VAŘILO.

VISK, JEZUITSKÁ KOLEJ – BARBORSKÁ 51, KUTNÁ HORA – www.visk.cz

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC – VŠPSV
doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV
Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV
Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí katedry spol. věd ARC – VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: VISK, Jezuitská kolej - Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Čas konání kurzu: 9:00 - 12:15 hod.

 

Termíny konání kurzu: 4.10.2018, 18.10.2018, 8.11.2018, 6.12.2018, 10.1.2019

Cena za kurz: 800 Kč

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz, Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz   

První republika – vzestup a rozkvět mladého státu

1. setkání – 4. 10. 2018

Přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

Název přednášky: Osobnosti československé demokracie a hodnoty demokratické společnosti

Anotace obsahu přednášky: Pohled na vybrané osobnosti, které se zasloužily o budování a ochranu československé demokracie (Čapek, Pátečníci, Osvobozené divadlo, demokratičtí politici), obrana svobodné společnosti a svobodného jedince – vzory a příklady pro současnou společnost.

2. setkání – 18. 10. 2018

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

Název přednášky: Vybrané problémy ke sporu o smysl českých dějin

Anotace obsahu přednášky: Otázka sporu o smysl českých dějin není do současnosti definitivně uzavřena a stala se předlohou pro mnohá odborná a popularizační pojednání. Cílem přednášky je vyjasnit příčiny, podstatu a některé vybrané přístupy k řešení tohoto intelektuálního sporu v prostředí české inteligence.

3. setkání – 8. 11. 2018

Přednášející: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor ARC - VŠPSV

Název přednášky: Vznik a vývoj slovenského autonomistického hnutí

Anotace obsahu přednášky: Andrej Hlinka a jeho vliv na politické scéně ČSR, politika čechoslovakizmu, Hlinkova slovenská ľudová strana a její boj za včlenění Pittsburské dohody do Ústavní listiny Československé republiky, smysl a obsah autonomistických tendencí.

4. setkání – 6. 12. 2018

Přednášející: Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí katedry společenských věd na ARC - VŠPSV

Název přednášky: Osobnosti v kultuře v době rozvoje mladého státu

Anotace obsahu přednášky: V demokratickém Československu se dařilo umění, které přesáhlo i hranice republiky. Výrazné osobnosti se objevovaly nejen v literatuře, ale i v hudbě, výtvarném a dramatickém umění a ve filmu. Ve třicátých letech už ale začali někteří autoři tušit nebezpečí přicházející od západních sousedů.

5. setkání – 10. 1. 2019, v odpoledních hodinách od 13.00 – 16.15 hod.

Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV

Název přednášky: Fenomény První republiky

Anotace obsahu přednášky: Přednáška mapuje osobnosti a počiny, které nebyly jen fenomény své doby, ale prověřené časem se staly nadčasovými fenomény a symboly První republiky. Zavítáme do salonu Hany Podolské, podíváme se pod pokličku Baťova úspěšného podnikání, uvaříme podle receptů Marie Janků – Sandtnerové.

 

Typ: Vzdělávací

Organizátor: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Místo konání: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Web: http://www.visk.cz