Felix Jenewein: Studie a definitivy, ze sbírek GFJ

1. 07. 2024 - 31. 08. 2024, 00:00

Významný kutnohorský rodák, Felix Jenewein (*1857 Kutná Hora, + 1905 Brno), studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Dílo tohoto autora si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži malíři Felixi Jeneweinovi. Jí také Kutná Hora vděčí za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru téměř 200 Jeneweinových prací. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko-historického pohledu zcela výjimečný a exkluzivní soubor. Z hlediska početnosti předčí dokonce i reprezentativní celek Jeneweinových prací Národní galerie v Praze. - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory spravující tento sbírkový fond, připravuje vždy jednou za rok výstavu, na které je veřejnosti umožněno vidět vždy vybranou část tohoto souboru. Výběr vystavené části sbírky je volen tak, aby dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby. V rekonstruované podobě galerie je výstavní celek doplněn o komorní stálou Jeneweinovu expozici s osobními předměty umělce (výtvarné a kresebné pomůcky, zbytky barev a pigmentů, tuše, uhly, tužky, brýle, stolní kříž, kufr).

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Sankturinovský dům (Palackého nám. 377)
Tel.: +420 327 518 347
E-mail: gfj@gfj.cz
Web: www.gfj.cz 

22330-466469-305332276209340-1825945285-o.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gfj.kh.cz