Muzeum tabáku

Muzeum se nachází v areálu závodu Philip Morris ČR a.s. a jeho moderní expozice poskytuje přehled o současném i historickém vývoji této společnosti. Na monitorech lze vidět výrobu tabákové směsi i cigaret. Zajímavá je velká sbírka starých krabiček cigaret, které se v Kutné Hoře vyráběly i celé portfolio společnosti. Výstava je určena pouze dospělým od 18-ti let.

Dále je zde možnost objednání prohlídky refektáře bývalého Cisterciáckého kláštera a exkurze do závodu a expozice „CXCI Proměny kláštera v Sedlci“. Tuto prohlídku je nutné rezervovat minimálně 3 dny předem pro minimálně 5 osob. 

Související obrázek
Bezbariérová expozice (pouze muzeum), parkování v blízkosti areálu.

Otevírací doba muzea: duben - říjen (úterý-neděle) 10:00 - 16:00

Vstupné: zdarma

Kontakt:                   
Muzeum tabáku Philip Morris ČR a. s.
Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora
Tel.: +420 327 509 126, +420 327 509 111
E-mail: expozice.kh@pmi_com