Spacer przez dolinę Vrchlice i z powrotem przez Bylany do Kutnej Hory

Spacer wzdłuż rzeki Vrchlice rozpocznij w byłej mennicy królewskiej w Dworze Włoskim, przy którym prowadzi czerwony znak turystyczny i wędruj po nim w dół  w kierunku rzeki Vrchlice.
Czerwony szlak wiedzie poniżej mostu kolejowego na tzw. „Královskou procházku” (Przechadzkę królewską). Ten szlak oferuje "królewski" widok na wyjątkową panoramę Kutnej Hory i jest odpowiedni nawet dla rodzin z wózeczkiem dziecięcym. Po lewej stronie "Przechadzki Królewskiej" zaskoczy Cię nietypowy portret czeskiego pisarza Jarosława Vrchlickiego wyciosany w skale.

Na końcu "Przechadzki królewskiej" skręć w prawo, przejdź przez kamienny most i za mostem skręć w lewo i podążaj stale po czerwonym szlaku. Wzdłuż rzeki Vrchlice dotrzesz do doliny, gdzie znajduje się niezwykle duża ilość zachowanych w różnym stopniu młynów wodnych. Wzdłuż rzeki kontynuuj spacer  doliną aż do zapory Velkého rybníka (Dużego Stawu). Po drodze napotkasz wiele formacji skalnych, a kiedy będziesz miał szczęście, możesz zobaczyć żywe raki w rzeczce Vrchlicy. Latem Duży Staw służy jako kąpielisko naturalne,a w zimie można tutaj ślizgać się na łyżwach. Zaporę wybudowano w 1850 roku, a  wysokość jej tamy wynosi 16 metrów.

Na rozdrożu przy plaży prowadzi niebieski szlak  z powrotem do Kutnej Hory. Po drodze będziesz mijać wioskę Bylany, gdzie od 1953 r. były prowadzone rozległe badania archeologiczne. Dzięki temu Bylany są  jednym z najważniejszych znalezisk pozostałości kultury neolitycznej w Europie. Ponadto odkryto tutaj  ślady osadnictwa średniowiecznego z okresu X - XII wieku.

Nadal trzymaj się niebieskiego znaku i wkrótce dotrzesz na skrzyżowanie "Škvárovna". Następnie kontynuuj wędrówkę stale po  niebieskim szlaku po wąskiej ścieżce, wzdłuż której rosną drzewa owocowe. Na końcu tej drogi można skręcić w lewo na chodnik, by zobaczyć unikalny akwadukt, którym sprowadzano w średniowieczu wodę do Kutnej Hory. Następnie wróć na niebieski szlak i po nim wróć do centrum Kutnej Hory.

Home » Destinace » Sport i rozrywka » Propozycje wycieczek (pieszo, rowerem, samochodem) » Spacer przez dolinę Vrchlice i z powrotem przez Bylany do Kutnej Hory

Up