Kościół Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy został zbudowany prawdopodobnie w drugiej dekadzie XV wieku. Początkowo był otoczony osadą hutniczą. Na przełomie XV i XVI wieku został gruntownie odremontowany oraz przebudowany w stylu późnogotyckim kosztem przedsiębiorcy w zakresie górnictwa Jana Smíška z Vrchovišť i jego syna Kryštofa. W tym czasie zostało dobudowane do kościoła prezbiterium, które pierwotnie budynek prawdopodobnie nie posiadał (podobnie jak wieżę). Po śmierci Jana Smíška w 1501 roku, kościół służył jako rodzinna kaplica pogrzebowa.

Już w drugiej połowie XVI wieku kościół został opuszczony i przez pewien czas służył nawet jako prochownia miejska. W 1817 roku spalił się. Istotną odbudowę przeprowadzono dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy został zrestaurowany pod kierunkiem Ludvíka Láblera .

Kościół zbudowany jest na planie kwadratu, do którego na wschodzie przyłączone jest poligonalne prezbiterium a na zachodzie wieża w kształcie graniastosłupa.Wieża ozdobiona jest plastycznym herbem rodziny Smíšków (jednorożec)  i reliefem przedstawiającym górników pracujących w kopalni.

Kościół słusznie uważany jest za małą perełkę architektoniczną. Pod prostym wyglądem zewnętrznym ukryta jest bardzo efektowna przestrzeń późnogotycka. Trzy nawy świątyni  oddzielone są smukłymi cylindrycznymi filarami, z których rozrasta się eleganckie sklepienie krzyżowe, które do dnia dzisiejszego zachowało sobie oryginalny charakter z czasów Wacława IV.

W prezbiterium możemy podziwiać siedmiometrowe sanktuarium z typowymi elementami gotyku jagiellońskiego. Pochodzi z okresu odbudowy  smíškowskiej i jest prawdopodobnie dziełem mistrza Brikciusza ze Zgorzelca.

Nabożeństwa odprawiane są w świątyni podczas Święta Trójcy Świętej (pierwsza niedziela po zakończeniu okresu wielkanocnego).

Informacje o godzinach otwarcia i wydarzeniach odbywających się w kościele Świętej Trójcy →

Kontakt: 
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@khfarnost_cz
Web:
www.khfarnost.cz

Home » Destinace » Zabytki » Kościół Świętej Trójcy

Up