Kościół św. Jakuba

Kościół św. Jakuba, najstarsza kamienna świątynia Kutnej Hory, od początku uważany jest za duchowe centrum miasta. Odpowiada temu jego lokalizacji i koncepcja architektoniczna. Kościół znajduje się w samym centrum średniowiecznego miasta: wszystkie inne świątynie są tak samo oddalone, czym wyrażono święte rozumienie przestrzeni. Wieża św. Jakuba jest widoczna z dużej odległości i służy jako ważny punkt orientacyjny w okolicy.

Kościół zaczęto budować w latach trzydziestych XIV wieku, a jego najważniejszymi sponsorami byli pracownicy królewskiej mennicy z sąsiedniego Dworu Włoskiego.

Już w 1356 r. zasklepiono prezbiterium i odbyła się tam pierwsza liturgia. Wczesna faza budowy kościoła była pod silnym wpływem sedleckiego klasztoru cystersów, jak w sensie konstrukcji budynku tak i symbolicznym. Właśnie dlatego kościół był początkowo poświęcony  Pannie Marii. Budowa została zakończona w 1420 roku. W późniejszych etapach brała udział parlerzowska strzecha budowlana, która w tym czasie pracowała przy budowie kościoła św. Barbary. Jej działalność  jest szczególnie widoczna w bogatym maswerku dużego okna w zachodniej fasadzie kościoła. Podczas budowy odstąpiono od pierwotnego zamiaru budowy wieży bliźniaczych, prawdopodobnie powodem był poważny problem z podłożem, które by drugą wieżę kościoła nieuniosło. Północna wieża wyrosła jednak do godnej podziwu wysokości 80 metrów, dlatego kościół zaczął być nazywany po prostu "Wysokim".

W 1410 r. przy kościele Wysokim ustanowiono oddzielną parafię, której centrum stanowi świątynia do dnia dzisiejszego. Tradycja katolicka została jednak przerwana na dwa stulecia przez kapłanów utrakwistycznych, którzy zarządzali świątynią od 1424 r. do końca wojny trzydziestoletniej. W tym czasie kościół został  poświęcony św. Jakubowi.

Długa historia pozostawiła w kościele wiele wyjątkowych zabytków z różnych okresów. Zakończenie prezbiterium zdobią późnogotyckie freski, jeden z sanktuariów opatrzony jest  najstarszym zachowanym  napisem w Kutnej Horze (1356). W nawie bocznej zachowały się freski z połowy XV wieku, które umieściły motywy jednoznacznie katolickie obok symboli utrakwistycznych i w ten sposób  ciekawie odsłaniają zawiłe stosunki ideologiczne ówczesnych czasów. Warte zobaczenia są cenne predelle zniszczonego ołtarza głównego z 1515 r. oraz obraz Świętej Trójcy autorstwa Petera Brandla, który jest częścią składową obecnego ołtarza barokowego.

Informacje o nabożeństwach i czasie otwarcia kościoła św. Jakuba 

Kontakt:               
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@khfarnost_cz
Web: www.khfarnost.cz

Virtuální prohlídky Zwiedzanie wirtualne →

Home » Destinace » Zabytki » Kościół św. Jakuba

Up