Kościół św. Barbary

Kościół św. Barbary, klejnot późnego gotyku i jedna z czterech budowli typu katedralnego w Czechach, jest wraz z katedrą Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela oraz historycznym centrum Kutnej Hory  zapisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Piękno tej budowli  do dnia dzisiejszego świadczy o sławie i bogactwie srebrnej Kutnej Hory i o głębokiej pobożności jej twórców. Świątynia poświęcona jest pannie Barbarze, wczesnochrześcijańskiej męczennicy, która wzywana jest jako pomocnica w potrzebie, pośredniczka dobrej śmierci i patronka wszystkich, którzy mają niebezpieczny zawód, zwłaszcza górników. Byli to górnicy, którzy najbardziej przyczynili się  do rozwoju średniowiecznego miasta i do budowy katedry, którą poświęcili swej świętej patronce.
Początki budowy, które sięgają do drugiej połowy XIV wieku, związane są z renomowaną strzechą budowlaną Petra Parleřa. W kolejnych okresach budowę kontynuowało szereg   genialnych artystów oraz budowniczych, między innymi znany Benedykt Ried. Jest on autorem tzw. empory  ( galerii wewnętrznej na piętrze katedry), koncepcji charakterystycznych dachów namiotowych i przesklepienia nawy głównej świątyni. W połowie XVI wieku, kiedy nastał upadek wydobycia srebra  w kopalniach Kutnej Hory, prowizorycznie zamknięto kościół . Kolejne stulecia przyniosły falę rekonstrukcji i wymian inwentarza, większością w duchu baroku. Obecny wygląd świątyni pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, gdy przebiegła w wielkim zakresie regotyzacja i całkowita renowacja świątyni.
Świątynia św. Barbary to wielobarwna galeria cennych gotyckich fresków i sztuki kamieniarskiej, gdzie swój ślad zostawiły wszystkie pokolenia. Nawie głównej dominuje  ambona renesansowa  z boazerią barokową . Wykształceni i pobożni  jezuici wyposażyli świątynię wielką ilością ołtarzy barokowych, posągów i obrazów. Hojni donatorzy neogotyckiej rekonstrukcji  na początku XX wieku ozdobili  dużą ilość okien witrażami, na nich malarz František Urban zformował szereg tematów czysto chrześcijańskich, ale zarówno ważne wydarzenia jego współczesności. W tej tradycji utrzymane jest najnowsze dzieło artystyczne z 2014 roku: witraż z motywem św. Agnieszki Czeskiej, który  ozdobił ostatnie bezbarwne okno w nawie południowej katedry.

Nabożeństwa odprawiane są w świątyni w każdą niedzielę od godz. 7:00 oraz przy różnych uroczystych okazjach.
Související obrázek
Obiekt bezbarierowy, cena biletów obniżona dla właścicieli legitymacji ZTP, ZTP-P; parking zarezerwowany jest  dla ZTP na ulicy Kremnická.

Kontakt:                             
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@chramsvatebarbory_cz
Web: https://chramsvatebarbory.cz/en/tickets/

Virtuální prohlídky  Zwiedzanie wirtualne →

1

Home » Destinace » Zabytki » Kościół św. Barbary

Up