Kościół Matki Bożej Na Náměti

Kościół Matki Bożej (Najświętszej Maryi Panny) Na Náměti pierwotnie był zbudowany poza fortyfikacjami miejskimi i miał służyć jako kościół cmentarny. Nazwa nawiązuje do średniowiecznego targu z rudą, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego kościoła. Budowa była początkowo finansowana ze zysku za rudę, która spadła na ziemię podczas handlu, została zmieciona na kupę, a następnie sprzedana dla dobra kościoła.

Historia kościoła zaczęła się prawdopodobnie w pierwszym kwartale XIV wieku. W 1470 r. w wieżę uderzyła błyskawica, która spowodowała niszczycielski pożar i z kościoła pozostał jedynie mur obwodowy. Późniejszą rekonstrukcję można zatem rozumieć niemal jako budowę nowej budowli. W pracach wzięli udział kamieniarze świętobarbarskiej strzechy budowlanej, najpierw prowadzeni przez Matyáša Rejska, później wyszkoleni  przez słynnego Benedykta Rieda.

Atrakcją kościoła są schody przymocowane z zewnątrz do jego wąskiej wieży. Północna klatka schodowa, wzniesiona w ówczesnych czasach na nietypowym planie kwadratu, prowadzi na wewnętrzny chór świątyni. Południowa, spiralna, jest utworzona przez dwie przeciwległe klatki schodowe, które znajdują się w jednej śrubie obok siebie, tak można nimi jednocześnie wchodzić i schodzić. Schody prowadzą do skarbca na pierwszym piętrze wieży.

Wnętrze kościoła jest zdominowane przez wydłużone prezbiterium z ołtarzem neogotyckim z późnogotycką arką motywów z życia Pannny Marii. Centralny obraz Wniebowzięcia to dzieło Diviša z Litoměřic, na predelli ołtarza umieszczono obraz Ecce Homo od mistrza Michała. Cenne są oba ołtarze w nawach bocznych kościoła. Wszystkie obrazy ołtarzy pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku.

Całe wnętrze kościoła  zaprojektowane zostało do symetrii osiowej, którą tylko wyraźnie zakłóca  ambona z początku XVI wieku. Ten późnogotycki klejnot został prawdopodobnie zbudowany pod nadzorem Wendela Roskopfa, niemieckiego kamieniarza i budowniczego, który krótko pracował w Riedowej strzesze budowlanej przy  św. Barbarze. Sześciokątna ambona z opoki  ozdobiona jest płaskorzeźbami ojców kościoła Jeronima, Ambrożego, Grzegorza i Augustyna. Nie bez znaczenia jest to, że ambona kościoła jest nadal używana podczas nabożeństwa.

W przedniej części nawy głównej został pochowany jeden z najważniejszych czeskich malarzy barokowych, Petr Jan Brandl w 1735 roku. Marmurowa płyta znajduje się po lewej stronie łuku triumfalnego.

Informacje o nabożeństwach, czasie otwarcia oraz o cenach biletów do kościoła Matki Bożej Na Námětí →

Kontakt:                             
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@khfarnost_cz
Web: www.khfarnost.cz

Home » Destinace » Zabytki » Kościół Matki Bożej Na Náměti

Up