Kolumna wotywna

Perła kutnohorskiego baroku, dzieło jezuickiego rzeźbiarza Bauguta, powstała w latach 1713-1715 w reakcji na epidemię dżumy, podczas  której w 1713 r. zginęło ponad tysiąc osób. Na szczycie kolumny znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej. Jak bywa zwyczajem  w Kutnej Horze, na kolumnie  pojawiają się motywy robocze, tym razem w formie rzeźb górników.

text © PhDr. Helena Štroblová

Home » Destinace » Zabytki » Kolumna wotywna

Up