Kaplica Bożego Ciała

Kaplica Bożego Ciała stoi blisko świątyni św. Barbary i jest z nią blisko związana już od początku swojej historii. Została założona jako tzw. karner, dwukondygnacyjna kaplica cmentarna z kostnicą - ossuarium, prawdopodobnie przed wybudowaniem sąsiedniej świątyni. Kondygnacja dolna służyła do przechowywania kości, górne piętro miało służyć jako kaplica do kultu zmarłych. Nie jest jednak pewne, czy górne piętro tego budynku w ogóle zostało ukończone. Z postępującą budową kościoła św. Barbary budowa górnego piętra najwyraźniej straciła sens. Wraz z kaplicą został założony cmentarz, który prawdopodobnie rozpościerał się na miejscu dzisiejszego kolegium jezuitów.

W czasach, gdy jezuici działali w Kutnej Horze, kaplica służyła im jako oratorium. Po zniesieniu zakonu w 1773 r. kaplica zaczęła zmieniać prywatnych właścicieli, a także swoje wykorzystanie. Kaplica służyła np. jako magazyn handlarza z produktami młynarskimi Josefa Snížka lub później jako warsztat, gdzie budowano organy. Kaplica naturalnie cierpiała z powodu takiej eksploatacji, od połowy XX wieku nie była używana wcale i stopniowo niszczała, aż w latach 90-tych XX wieku znalazła się na liście najbardziej zagrożonych zabytków na świecie. Dzięki połączonym wysiłkom miasta i ministerstwa kultury przeprowadzono w latach 1997-2000 ambitną rekonstrukcję i uratowano kaplicę. W bezpośrednim sąsiedztwie wspaniałej katedry św. Barbary stoi na zewnątrz skromna budowla, która kryje jedną z niewielu w naszym kraju całkowicie zachowanych przestrzeni szczytowego gotyku.

Czas otwarcia i cena biletów do Kaplicy Bożego Ciała →

Kontakt:     
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 515 796
E-mail: info@khfarnost_cz
Web: www.khfarnost.cz  

Home » Destinace » Zabytki » Kaplica Bożego Ciała

Up