Kamienna fontanna

W średniowieczu, ze względu na intensywną działalność górniczą w Kutnej Horze,  źródła wody gruntowej zostały naruszone i miasto miało problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości wody do picia dla jej mieszkańców. Problem ten został rozwiązany w 1495 roku dzięki budowie dwunastobocznej kamiennej fontanny na dzisiejszym placu Rejskovo náměstí. Oryginalnie zadaszona fontanna służyła jako zbiornik wody, do której sprowadzano wodę do picia  drewnianym rurociągiem z 2,5-kilometrów odległego źródła św. Wojciecha znajdującego się w pobliżu wioski Bylany. W ten sposób woda do picia sprowadzana była do miasta aż do 1890 r. Późnogotycka fontanna w kształcie dwunastobocznego graniastosłupa była prawdopodobnie dziełem Mistrza Brykcjusza z Wrocławia.

Virtuální prohlídky  Zwiedzanie wirtualne

Home » Destinace » Zabytki » Kamienna fontanna

Up