Hrádek – Czeskie Muzeum Srebra i średniowieczna kopalnia

Pierwsze wzmianki o Hrádku, w tym czasie jeszcze w formie obwarowanej twierdzy drewnianej, sięgają do 1312 roku. Tą drewnianą twierdzę na gródek – siedzibę szczytowego gotyku, dał przebudować kutnohorski sołtys królewski Václav z Donina w latach 1400 - 1420. Właściciele rezydencji często zmieniali się, podczas wojen husyckich zamek został uszkodzony. Pod koniec XV wieku zamek został przebudowany przez Jana Smíška z Vrchovišť, właściciela kopalń  i handlarza z rudą srebra, w pałac patrycyjski w stylu gotyku władysławowskiego z dużymi salami, wykuszami i kaplicą. Na początku XVII wieku zostało dobudowane piętro skrzydła południowego, w 1686 roku założono tutaj  seminarium jezuickie, a następnie szkołę, która funkcjonowała na Hrádku aż do  zniesienia klasztoru jezuitów  w 1773 roku. Potem umieszczono tutaj inne szkoły, w tym także instytut nauczycielski, gdzie pracował znany  pedagog Adolf Lindner. W 1910 roku Hrádek został zakupiony przez miasto w celu odnowy i założenia muzeum, ale plan ten został zakłócony  dwoma wojnami światowymi. Po przebudowie w latach 50-tych do 70-tych ubiegłego wieku, otwarto tu Muzeum Górnictwa  a w 1958 roku Hrádek został sklasyfikowany jako zabytek kultury Republiki Czeskiej. Miała nastąpić dalsza rekonstrukcja, która ale przebiegła aż w latach 90-tych. Muzeum z nowymi ekspozycjami uroczyście otwarto w 1996 roku.

Czeskie Muzeum Srebra jest kontynuatorem miejscowego Stowarzyszenia Archeologicznego Vocel, założonego w 1877 r. Obecnie muzeum jest jednym z najstarszych i ze swoimi 185 000 przedmiotów zbioru muzealnego,  szereguje się między najbogatsze muzea w Czechach. Muzeum dysponuje dużym funduszem archeologicznym i numizmatycznym,  warto wymienić także fundusz artystyczny i geologiczny. Eksponaty specjalnego funduszu technologii górniczej należą do najstarszych w Europie.

DLA ZWIEDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANE SĄ OD POCZĄTKU KWIETNIA DO KOŃCA LISTOPADA DWIE GŁÓWNE KOMENTOWANE TRASY ZWIEDZANIA:

I. – trasa – Miasto srebra
(geologia, archeologia, rozwój średniowiecznej Kutnej Hory, historia Hradku, życie "srebrnej szlachty", numizmatyka)

Trasa śledzi rozwój Kutnej Hory od jej początków do jej rozkwitu w drugie najważniejsze miasto królestwa. Od geologicznej i archeologicznej części, w której można zobaczyć minerał  nazwany kutnohoryt lub model kopalni srebra, prowadzi trasa do eksponatów, które pokazują Kutną Horę jako królewskie miasto górnicze. Zwiedzający mogą zobaczyć naprzykład wodociąg, który doprowadzał do Hradku wodę z Kamiennej Fontanny,  kute zamki, bogato udekorowane dzwony, model świątyni św. Barbary i oryginalne pinakle i lilie świątyni, ale także przedmioty sołtyskiego prawa, włącznie miecza kata z XV wieku. W sali  nazwanej Skarbiec wystawione są w metalowych skrzyniach monety z okresu od roku 1300 do 1621 roku, w tym również  grosz praski wybity w pobliskim  Dworze Włoskim. Ciekawym obiektem  jest sala z kaplicą Jana Smíška z meblami charakterystycznymi dla ówczesnej epoki i innymi eksponatami, takimi jak naprzykład kubki i płytki z XIV wieku z Hradku, szkło z ówczesnych czasów lub uroczyste stroje  górnicze, tzw. perkytle. Zwiedzanie trwa około 1 godziny.

II. Trasa- Droga Srebra
(średniowieczna kopalnia, kierat, średniowieczna technologia wydobywania i przetwarzania rudy srebra, wyrób monet, osada górnicza )

Trasa ta zaznajamia nas z drogą rudy srebra od jej wydobycia po wybicie monety. Na początku trasy zwiedzający zapoznają się z średniowiecznym zposobem wydobywania, przetwarzaniem surowego srebra i  z techniką bicia monet. Pod zadaszeniem oryginalnej wielkiej maszyny wyciągowej na koński napęd (kierat), turyści wyposażeni są w latarkę, kask i w ubranie górnicze z kapturem zwane perkytlą. W ten sposób wyposażeni odchodzą do sztolni  św. Jerzego, gdzie w  głębokości około 40 m przechodzą  250-metrowy chodnik oryginalnej średniowiecznej kopalni. W ogrodzie Hrádku można  zobaczyć tak zwaną osadę górniczą, tj.budynki z bierwion  z konstrukcją szkieletową, szopy tzw. kawny górnicze, a przede wszystkim replikę pieca trzonowego z  miechami –  ówczesną hutę ze swoimi maszynami i narzędziami oraz historycznie wiernymi manekinami robotników. Zwiedzanie trwa 1,5 godziny. Ze wzdględu na to, że trasa cieszy się wielkim zainteresowaniem, zaleca się zrobienie uprzedniej rezerwacji.

Godziny otwarcia i ceny biletów do Hrádku oraz średniowiecznej kopalni srebra →

Kontakt:    
České muzeum stříbra, p. o.
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 159
Rezerwacja terminów zwiedzania: objednavky@cms-kh_cz, reservations@cms-kh_cz, +420 733 420 366
Web: www.cms-kh.cz

Virtuální prohlídky  Zwiedzanie wirtualne → 

 

Home » Destinace » Zabytki » Hrádek – Czeskie Muzeum Srebra i średniowieczna kopalnia

Up