Ekspozycja geologiczna Čížkova skála (Skała Čížka)

Ekspozycja geologiczna znajduje się w dawnym kamieniołomie Čížkova skála, który leży na obrzeżach Kutnej Hory. Kamieniołom jest sam o sobie rzadkością geologiczną - na starsze warstwy krystalinikum kutnohorskiego nasiadają warstwy kredowe tworzone gnejsem.  
Na tarasach dawnego kamieniołomu umieszczono 43 duże kamienne bloki, które charakteryzują różnorodność krystalinika  kutnohorskiego. Bloki tworzą skały z z Kolína, Kutnohorska i Vysočiny. Kamienie zostały przywiezione z jeszcze funkcjonujących oraz byłych kamieniołomów i innych miejsc. Eksponaty  zostały oczyszczone i  na każdym bloku została wypolerowana mała powierzchnia, w celu pokazania zwiedzającym piękna wewnętrznej struktury kamienia.
Każdy kawał skały ma swoją etykietę, na której znajduje się jego opis oraz  miejsce jego występowania. Struktura, załamanie i skład granulometryczny  kamienia są bardzo zróżnicowane i mogą być interesujące dla osób niewidomych, dlatego napisy są także wykonane literami brajlowskimi. Wystawa jest przystosowana do tego, aby była dostępna dla pieszych i osób na wózkach inwalidzkich oraz dla matek z wózkami.
Na wystawie umieszczono duży stojak ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych kamieni, ich miejsc występowania, wykorzystania, z mikro-obrazkami włącznie. Cały projekt profesjonalnie nadzorowała Czeska Służba Geologiczna.

Home » Destinace » Sport i rozrywka » Ciekawe miejsca » Ekspozycja geologiczna Čížkova skála (Skała Čížka)

Up