Dom Sankturinowski

Imponujący pałac z barokową fasadą, który stanowi dominantę placu Palackého náměstí, pamięta najwcześniejsze początki miasta. Znaleziska archeologiczne wskazują, że pod koniec XIII wieku stał tutaj dom wieżowy, którego gotycka wieża była wykorzystywana do celów mieszkalnych, ale także do celów obronnych, ponieważ na terenie budynku znajdował się obiekt produkcyjny, w którym  prawdopodobnie przetapiano srebro. Później do tej "podstawy" przyłączono dalsze obiekty. Niewiele jednak wiemy o nich i ich właścicielach.

Główny czas budowy domu przypada na koniec XV wieku. W 1481 r. kupił budynek złotnik Beneš,  później z przydomkiem z Trmice”. Należał on do ważnych osobistości Kutnej Hory, pod presją trudności finansowych był zmuszony sprzedać swój piękny dom  Sankturinowi z Nedvojovic, który nieco paradoksalnie nadał mu imię, które przetrwało do naszych czasów.

Pod względem artystycznym najcenniejszą częścią domu jest kameralna kaplica na drugim piętrze wieży. Autorem kamiennego sklepienia  prawdopodobnie był wkrótce po 1491 roku Mistrz Brykcjusz. Na ścianie do dnia dzisiejszego zachował się fresk, monumentalna kompozycja przedstawiająca fasadę pałacu na tle  krajobrazu z widokiem na miasto i grupę postaci. Znaczenie tego malowidła i jego związek z freskami w kaplicy Smíškovskiej w kościele św. Barbary jest nadal przedmiotem rozważań i hipotez.

Większe prace budowlane przeprowadzono w latach 1787-1793 , kiedy dom otrzymał nową fasadę i dach mansardowy, który do dnia dzisiejszego jest charakterystycznym znakiem domu. Ta transformacja przekształciła oryginalny gotycki pałac w dostojny dom mieszczański.

text © PhDr. Helena Štroblová

Tymczasowo zamknięty na czas remontu.

Kontakt: 
Informační centrum Města Kutná Hora
Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora 
Tel./Fax: +420 327 512 378
Tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích)
Mobil: +420 731 801 004
E-mail: infocentrum@kutnahora_cz

Virtuální prohlídky  Zwiedzanie wirtualne →

Home » Destinace » Zabytki » Dom Sankturinowski

Up