Dawny klasztor cystersów

W 1142 r. mnisi zakonu cystersów, którzy przybyli z opactwa w Waldsassen, założyli swój pierwszy klasztor w Czechach na ziemiach wielmoża  Miroslava z Cimburka. Klasztor został zbudowany na strategicznym miejscu, które znajdowało się na drodze z Pragi w kierunku  Dunaju i Morza Czarnego.  Odkryte później złoża srebra znajdowały się na dobrach klasztoru.

Na terenie klasztoru do dnia dzisiejszego zachowała się pierwotnie romańska kaplica, później nazywana "kaplicą opata", konwent barokowy oraz katedra Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela. Kaplica opata została przebudowana w stylu barokowym podczas odbudowy klasztoru w XVIII wieku i została włączona do kompleksu budynków klasztornych.

Obecnie na terenie byłego klasztoru ma swoją siedzibę zakład produkcyjny Philip Morris ČR a.s. Firma umożliwia zwiedzającym obejrzeć teren dawnego klasztoru cystersów, w tym wystawę "Przemiany klasztoru w Sedlcu". Wycieczki  prowadzone są przez przewodnika i należy je zamówić z co najmniej z 3 - dniowym wyprzedzeniem, dla grup liczących co najmniej 5 osób.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00
Wstęp: bezpłatny                           

Kontakt:                    
Philip Morris ČR a.s.
Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora
Tel.: +420 327 509 126, +420 327 509 111
E-mail: muzeum.tabaku@pmi_com

Home » Destinace » Zabytki » Dawny klasztor cystersów

Up