Bez barier

Kutná Hora słusznie jest nazywana klejnotem czeskich miast, położona jest w malowniczej dolinie rzeki Vrchlice na stosunkowo pagórkowatym terenie. Do historycznygo centrum został przywrócony  bruk, dlatego zalecamy tym, którzy muszą pokonywać bariery, odwiedzić srebrne miasta z asystą.

ZABYTKI I CIEKAWE MIEJSCA

ZAKWATEROWANIE, JEDZENIE & NAPOJE

PLACÓWKI KULTURALNE

SPORT I  CZAS WOLNY

 HIPOTERAPIA W REGIONIE

USŁUGI INFORMACYJNE, PARKING, WC

STOWARZYSZENIA, USŁUGI ASYSTENCYJNE

CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, z. s. ( DROGA  ŻYCIEM  BEZ BARIER, z.s.)
Stowarzyszenie zamierzone jest na usuwanie barier w miejscach publicznych, a tym samym na ułatwianie życia w Kutnej Horze wszystkim osobom z problemami poruszania się, zarówno dzieci, jak i dorosłych lub seniorów. Ponadto stowarzyszenie oferuje wiele zajęć sportowych i kulturalnych dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Należą do nich na przykład pływanie, lekka atletyka, rehabilitacja  metodą TheraSuit. Z programów kulturalnych jest to naprz.  coroczny bal benefisowy organizowany przez stowarzyszenie w Domu Kultury Lorec w Kutnej Horze.
Web: www.cestazivotembb.cz

• DIGNO (godność) z.s.
Możliwość przewożenia osób na wózkach inwalidzkich  specjalnie zmodyfikowanym samochodem ze stacji kolejowej Kolín do Kutnej Hory.
Tel.: +420 722 694 604
E-mail: digno@digno_cz
Web:  www.digno.cz

Home » Destinace » Bez barier

Up