Gastrofestival 25. 5.

Święto dobrego jedzenia i napojów mające na celu wsparcie regionalnych produktów spożywczych w sercu zabytkowej Kutnej Hory – w okolicach kościoła św. Barbary [chrám sv. Barbory] i kolegium jezuickiego [Jezuitská kolej]. Program towarzyszący dla dzieci i dorosłych.

Data: 25. 05. 2019

Miejsce: okolí chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje

Organizator: 
Klub přátel vína v Kutné Hoře

Kontak: 
Mgr. Edita Dvorská, 608 190 424, edita.dvorska@vinokutnahora_cz 

Lukáš Rudolfský, 736 536 488, lukas.rudolfsky@vinokutnahora_cz

www.gastrofest-kh.cz
www.facebook.cz/gastrofestkh.cz
www.vinokutnahora.cz 
www.facebook.cz/vinnesklepykutnahora

Gastrofestival

Home » Destinace » Kultura » Akcje tradycyjne 2019 » Gastrofestival 25. 5.

Up