SKAUTI BEZ LILIE / PO PROMÍTÁNÍ BUDE NÁSLEDOVAT BESEDA S PAMĚTNÍKY A TVŮRCI FILMU

19. 11. 2017, 17:00

ČR, dokumentární, 52 min., vstupné ZDARMA, mládeži přístupný

Skauting vychovává k odpovědnosti za svět kolem sebe i uvnitř člověka. Vše prostupují tři principy. Povinnost k sobě, povinnost k druhým, povinnost k Bohu. Skauti neslibují věrnost žádné straně. Jsou vázáni skautským desaterem a slibem. Dodnes není v komunistických (Čína, Vietnam) či postkomunistických (Rusko) oficiálně povolen. Není tedy divu, že český skauting, provázaný s dějinami země, byl ve své více jak stoleté historii (první tábor pod vedením A. B. Svojsíka v létě r. 1912) třikrát zakázán. Nejdříve nacistickou, poté dvakrát rudou totalitou. Pozoruhodný a cenný dokument se soustředí na léta „husákovského" dvacetiletí po třetím zákazu v roce 1970. Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování? To jsou některé z otázek, které tvůrci kladli pamětníkům tehdejších časů.

Režie: Viktor Portel

Akci finančně podpořilo Město Kutná Hora.

2883-skauti-bez-lilie-obr-512x724.png

Typ: Kina

Místo konání: Kino Modrý kříž

Web: http://kino-kutnahora.cz/