DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HZS KUTNÁ HORA

2. 05. 2019, 08:00

Již po dvacáté proběhne na stanici HZS Kutná Hora „Den otevřených dveří“, který se koná u příležitosti svátku svatého Floriana – patrona hasičů, pořádaný Hasičským sportovním klubem Kutná Hora a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora. Proběhne v  rámci preventivně výchovné činnosti zaměřené na chování obyvatelstva při mimořádných událostech a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Pro návštěvníky proběhnou ucelené bloky akčních ukázek činnosti profesionálních hasičů ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a Městská policie Kutná Hora). Projekt je zaměřen převážně na děti předškolního a školního věku, kde si budou moci ověřit své získané znalosti ve vědomostních soutěžích na několika stanovištích.

5566-hasici-dod20191.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, Kutná Hora