Black Milk

15. 02. 2019 - 15. 03. 2019, 00:00

Mléko symbolizuje čistotu, zdraví a prosperitu. Také nový začátek, vznik nového života. Černá je barvou noci, konce a smrti. Po více než sto let symbolizovalo také uhlí prosperitu, nový život, nové začátky. Black Milk může být paradoxem…

Výstavní projekt BLACK MILK je založen na výběrové prezentaci autorů z ostravské výtvarné scény, která je modelovým příkladem znovu nabývané kulturní identity vznikající na postindustriálním základu. Má-li estetika ostravské scény pouze regionální charakter nebo se jedná o součást širšího estetického projevu je otázkou, na niž odpovídá vývoj situace umělecké scény v sousedním Německu v podobných industriálních oblastech. 
Pro středoevropskou výtvarnou scénu posledních dvou dekád je příznačná emancipace regionálních výtvarných scén na etablovaných tradičních kulturních centrech. Tyto regiony postupně upevňují své kulturní sebevědomí a stávají se plnohodnotnou součástí evropského výtvarného provozu. Jedním z příkladů je i Ostrava, industriální město, které svou identitu v dřívější době odvozovalo od těžkého průmyslu a těžby nerostných surovin, které na konci minulého století prošly útlumem anebo byla tato činnost ukončena.
Pro Ostravskou výtvarnou scénu (potažmo pro celý region Slezsko) byl rozhodující vznik Fakulty umění při Ostravské univerzitě, která zásadním způsobem utvářela její podobu v posledních dvou dekádách. Z této skutečnosti vychází i výběr autorů pro výstavu Black Milk - Daniel BALABÁN, Pavel FORMAN, Tomáš KOUDELA, František KOWOLOWSKI, Jiří KUDĚLA, Dagmar LASOTOVÁ, Petr LYSÁČEK, Václav RODEK, Marek SCHOVÁNEK, Ivo SUMEC, Jiří SURŮVKA, Ivana ŠTENCLOVÁ. Projekt, který dokládá svébytnost ostravské scény je koncipován pro České centrum v Berlíně a Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory, která dlouhodobě s ostravskými umělci spolupracuje v rámci Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora nebo i formou jejich samostatných prezentací.
Kurátoři projektu: Pavel Forman, Tomáš Koudela, Olga Wewerka; komisař výstavy: Aleš Rezler

5132-gfj-plakat.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377

Web: http://www.gfj.kh.cz